Nová vozidla, Ojetá vozidla

Clean Tech

Clean Tech, řešení Renault Trucks pro budoucnost

Alternativní řešení
Efektivní a inovující

Protože používání ropy vede k vyčerpávání přírodních zdrojů a prioritou je trvalá mobilita, provádí Renault Trucks výzkum v oboru nových technologií a navrhuje alternativní řešení, která usnadňují využívání nových zdrojů energie, omezujících vypouštění skleníkových plynů (GES) do ovzduší.

Věrný svým principům efektivnosti a inovace, přichází Renault Trucks na trh s rozsáhlou nabídkou vozidel, ve kterých jsou využívány alternativní zdroje energie nebo způsoby pohonu: Clean tech.


Globální řešení, čisté a nehlučné - HYBRIDNÍ POHON

S motory Diesel a elektromotory, používanými alternativně nebo souběžně, je dnes firmou Renault Trucks preferováno řešení Hybrid.
Je to řešení čisté (o 12 t CO2 méně oproti motoru Diesel), nehlučné a s nižší spotřebou paliva.
Kromě toho bylo uděláno vše pro vaše pohodlí: robotizovaná převodovka Optidriver+ přenáší automaticky kroutící moment od obou motorů na zadní nápravu, bez jakékoliv další manipulace.

Trvalé a bezpečné alternativní řešení - Compressed Natural Gas

Méně hlučný a s nižším obsahem nečistot, zemní plyn nevylučuje žádný kouř ani zápach.
Je to energie, která je snadno k dispozici a její používání ve velkých městských aglomeracích je čím dále tím silněji podporováno výhodnými daňovými opatřeními.

Dokonalá efektivita v městském prostředí - ELEKTRICKÝ POHON

Nehlučná a neznečišťující ovzduší, poskytuje elektrická energie velmi pohodlnou jízdu, díky vysokému kroutícímu momentu při nízkých otáčkách, jak při akceleraci, tak i deceleraci. Brzdná energie je zpětně získávána a skladována pro další použití.

S řešeními Clean Tech se RENAULT TRUCKS zavazuje, že bude:

  • Nabízet skutečná alternativní řešení oproti technologii “pouze nafta”
  • Snížit obsahy znečišťujících látek
  • Snížit náklady na spotřebu paliva
  • Snížit hladinu hluku
  • Nabízet dobré vozidlo, na správném místě a se správnou energií