Aktuality


 

01.02.2017

Nový výrobní závod

Renault Trucks v Alžírsku

Renault Trucks, lídr mezi evropskými výrobci nákladních vozidel v Alžírsku s tržním podílem více než 40 % v segmentu evropských vozidel nad 16 tun, zahájil výstavbu výrobního závodu  SOPROVI ve městě Meftah. Vozidla modelových řad C a K, určená pro tento trh, tak budou v rámci plnění nového alžírského nařízení montována lokálně.

Renault Trucks a Alžírsko pojí dlouholeté a pevné vztahy. V roce 1958 zahájila značka Berliet výrobu svých nákladních vozidel GLR v Rouibě a od té doby vozidla Berliet a po nich i Renault Trucks nikdy Alžírsko neopustila. V dnešní době, hraje francouzský výrobce hlavní roli s tržním podílem více než 40 % v rámci segmentu evropských vozidel nad 16 tun. Renault Trucks Alžírsko a jeho síť čítá na 600 zaměstnanců.

V rámci plnění nového alžírského nařízení budou vozidla určená pro tento trh montována lokálně. V srpnu 2016 Renault Trucks a skupina BSF Souakri uzavřeli akcionářskou dohodu o založení společnosti a samotná výstavba továrny pak byla zahájena v lednu 2017.

Továrna SOPROVI se staví ve městě Meftah v provincii Blida na ploše téměř 24 000 m2. Výstavba bude probíhat ve dvou fázích a umožní montáž  1 000 vozidel v roce 2018 a 2 000 v roce  2019. Její výrobní kapacitu bude možné upravit podle potřeb trhu. Továrna nabídne téměř 500 pracovních míst a bude se věnovat převážně montáži vozidel modelových řad Renault Trucks C a K.

Tento nový výrobní závod v Alžírsku potvrzuje závazek Renault Trucks na alžírském trhu podporovat v dlouhodobém horizontu hospodářský a sociální rozvoj této země.