Aktuality


 

03.07.2020

RENAULT TRUCKS BUDUJE SE SPOLEČNOSTÍ INDRA SÍŤ NA RECYKLACI A OPĚTOVNÉ POUŽITÍ DÍLŮ NÁKLADNÍCH VOZIDEL

Renault Trucks zintenzivňuje svůj přechod na oběhové hospodářství a spolu se společností Indra buduje síť na recyklaci a opětovné využití dílů nákladních vozidel. Oba partneři připravují předběžnou studii, jejíž výsledky budou představeny na podzim.

Bruno Blin, prezident značky Renault Trucks a Loïc Bey-Rozet. Výkonný ředitel společnosti Indra Automobile Recycling, podepsali 2. července 2020 dohodu, která definuje podmínky spolupráce mezi francouzským výrobcem nákladních vozidel a specialistou na recyklaci automobilů pro vytvoření sítě pro recyklaci, opětovné použití a regeneraci dílů nákladních vozidel. Oba partneři dokončují roční studii, která byla provedena s finanční podporou ADEME a za pomoci společnosti Indra, která se specializuje na demontáž těžkých zařízení.

Cílem studie je identifikace klíčových faktorů a kritérií potřebných k vytvoření tohoto typu komerčně orientované sítě. Podrobná analýza trhu, distribučních schémat a metod na demontáž nákladních vozidel, umožní výrobci a specialistovi na recyklaci vozidel předložit kompletní závěry a návrhy řešení ADEME v říjnu 2020.

Od července letošního roku zahájí Renault Trucks a Indra Automobile Recycling recyklaci nákladních vozidel ve větším rozsahu. Pět středisek Indra Automobile Recycling převezme na demontáž 15 vozidel Renault Trucks.

Po vyčištění a kontrole budou tyto díly nabídnuty zákazníkům prostřednictvím servisní sítě Renault Trucks a jejich servisních partnerů. Zbylý materiál z demontáže bude recyklován. Do konce letošního roku, bude ve střediscích Indra Automobile Recycling a v servisní síti Renault Trucks  demontováno přibližně sto nákladních vozidel, která se následně recyklují.


Společnost Indra Automobile Recycling

Indra Automobile Recycling je unikátní obchodní model založený na síti 370 center ELV (End-of-Life Vehicle – vozidlo na konci životnosti), který pokrývá celých 360° recyklace automobilů. Alchymie sítě spočívá v souladu mezi evropskými směrnicemi  (dosažení 95% recyklace hmotnosti vozidla) a rozvojem ziskovosti sítě ELV, které se rychle přizpůsobují měnícím se požadavkům. Jeho úspěch spočívá v propojení čtyř hlavních oblastí (management a distribuce, správa sítě, inženýrství a demontáž) a filozofii vzájemného působení. Filozofie společnosti, odborné znalosti a organizace nabízí nové možnosti rozvoje v odvětví recyklace automobilů.

Společnost CIDER Engineering

CIDER Engineering, partner společnosti Indra, je specialistou na demontáž a recyklaci těžkých zařízení z oblasti dopravy, obrany, manipulace, železnice, stavebnictví a zemědělství. Poskytuje komplexní projektové řízení operací zpracování ojetých a starých vozidel, montážních podskupin a komponentů. Odborné znalosti společnosti spočívají ve studiích, analýzách, hodnocení, demontáži a recyklaci, stejně tak jako ve strategickém monitorování