Aktuality


 

16.07.2015

Renault Trucks školí

mechaniky SPP v Africe

Renault Trucks pokračuje v podpoře Světového potravinového programu (SPP), která začala v roce 2012. Následující tři roky navštíví dobrovolníci z Renault Trucks  pobočky SPP v centrální a západní Africe, aby proškolili jeho místní pracovníky ve správné údržbě nákladního vozidla, správě vozového parku a vedení dílny.

Renault Trucks poskytl v roce 2012 Světovému potravinovému programu (SPP), který je součástí organizace Spojených národů (OSN) a jehož posláním je zajistit potravinovou pomoc do nejchudších oblastí světa, mobilní tým školitelů, který působil v zemích východní Afriky. Dnes dobrovolníci z Renault Trucks  školí mechaniky SPP v centrální a západní Africe ve správné údržbě nákladních vozidel, která zajišťují, často v extrémních podmínkách, dopravu potravinové pomoci co nejblíže lidem v nouzi. Součástí tohoto partnerství je také školení na správu vozového parku a vedení dílny.

“V nejchudších oblastech světa je nákladní vozidlo mnohdy klíčovým prostředkem při dopravě potravin lidem, kteří je nejvíce potřebují. Renault Trucks poskytuje v Africe svoji technickou podporu, čímž pomáhá zajišťovat maximální provozuschopnost vozidel a hladké fungování každodenních činností v rámci SPP,“ vysvětluje Julie Marconnet, zodpovědná za sponzoring značky Renault Trucks.

Dobrovolníci z Renault Trucks chtějí v příštích třech letech předat své znalosti a zkušenosti pracovníkům SPP v těchto zemích: Demokratická republika Kongo, Středoafrická republika, Ghana, Sierra Leone, Libérie, Čad a Uganda. Během jedenácti školení budou využívat Renault Kerax 6x6, který byl pro tyto účely přestaven na mobilní školící dílnu. Do konce roku 2017 pak Renault Trucks proškolí v rámci Světového potravinového programu celkem 150 mechaniků, vedoucích dílen, vedoucích vozových parků a školitelů.

Světový potravinový program v číslech

V roce 2014 :
- 80 miliónů osob zásobeno jídlem v 82 zemích
- 3,2 miliónů tun poskytnuté potravinové pomoci
- 5000 nákladních vozidel, 70 letadel a 20 lodí