Příslušenství, náhradní díly, služby

FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC

správná údržba a OPTIMALIZACE VÝKONU MOTORU

 

Správná péče a údržba filtru pevných částic (DPF) je nezbytná pro zachování optimálního výkonu vozidla. Majitel vozidla tak má pod kontrolou spotřebu paliva a hladinu emisí svého vozidla.

Filtr pevných částic je vysoce citlivá součást pohonné soustavy, jehož správná údržba je nezbytná pro zachování optimálního výkonu a zamezení případného poškození. V závislosti na podmínkách, ve kterých je vozidlo provozováno se mění doporučené intervaly jeho čištění. Vozidlo pro lokální distribuci nebo stavebnictví, pro které je charakteristické časté zastavení mezi nakládkou a vykládkou a nižší průměrná rychlost, bude vyžadovat častější čištění filtru než vozidlo pro dálkou přepravu, pro které je typické několik zastávek a vyšší průměrná rychlost v rámci provozního cyklu.

Pro zachování optimálního výkonu filtru je nutné používat výhradně kvalitní palivo, olej a močovinu, nepřidávat žádná aditiva do pohonných hmot a neprovádět žádné úpravy v systému následného zpracování výfukových plýnů. V opačném případě může docházet k nadměrné tvorbě sazí, ucpání filtru a dalším problémům vedoucích k jeho poškození, což může zapříčinit vyšší spotřebu a nákladnou opravu vozidla.

Renault Trucks nabízí tři různá řešení podle stavu znečištění filtru:

  • Lokální čištění filtru prostřednictvím autorizovaného servisu Renault Trucks:

 

- Filtr prošel vizuální kontrolou a není poškozen trhlinami.

- Je vyčištěný na minimálně 90% své maximální kapacity.

- Na vozidlo se vrací zpět demontovaný vyčištěný filtr.

 

  • Standardní výměnu filtru za filtr, jehož čištění proběhlo v továrně Renault Trucks.

 

- Filtr prošel ultrazvukovou kontrolou trhlin.

- Je vyčištěný na minimálně 90% své maximální kapacity.

- Součástí procesu je regenerace „dospálením“ sazí

- Prošel kontrolou kvality svrchní chemické vrstvy

- Těsnění a spony jsou součástí výměnné sady.

 

  • Nahrazení filtru zcela novým kusem v případě, kdy je zanesení a poškození původního filtru takové, že je nahrazení jediným způsobem jak zaručit 100%  účinnost filtru.

 

Leták o správné péči a údržbě filtru pevných částic ke stažení zde.