JEŠTĚ DÁL, JEŠTĚ DÉLE

Nová dálková modelová řada Renault Trucks obsahuje konstrukční celky, díly a robustní řešení, která byla podrobena důkladnému testovaní. Podvozek a kabina byly zesílenypro zajištění maximální spolehlivosti a životnosti vozidla.