Řada E-Tech

Naše specializovaná podpora pro komplexní podporu

Maser ZE plug

Nabídka Renault Trucks E-Tech zahrnuje kompletní řadu vysoce výkonných elektrických vozidel a všestrannou podporu pro zákazníky při jejich energetickém přechodu, počínaje nákupem až po monitorování provozu jejich elektrických nákladních vozidel.

Tato komplexní podpora je rozdělená do 4 fází:

1. Počáteční fáze: Společně definujeme vaše potřeby

"Jaké jsou různé možnosti snížení emisí CO2?"

"Jsou pro mě elektrická vozidla tou správnou volbou?"

Počáteční fáze, při které Renault Trucks pomáhá zákazníkům sestavit plán dekarbonizace, analyzovat a definovat jejich potřeby. Výrobce poskytuje své odborné znalosti v dostupných řešeních na trhu a s ohledem na možná omezení zákazníků.

2. Diagnostika: Doporučíme vám nejlepší řešení pro vaše potřeby.

"Jak mohu dosáhnout svých cílů v oblasti snižování emisí CO2?"

"Jak mohu zajistit, aby se můj vozový park v průběhu let přizpůsobil nadcházejícím předpisům?"

"Je dojezd vozidla pro mé trasy dostatečný?"

Druhá fáze je založena na rozboru aktivit zákazníka, včetně analýzy vozového parku, tras a dostupné elektrické infrastruktury v daném místě. Využitím simulačních nástrojů jako je simulátor snižování emisí uhlíku a simulátor dojezdu, pomáhá při rozhodování a monitorování jejich činnosti. Po tomto rozboru Renault Trucks poskytne zákazníkovi podrobné doporučení, které zahrnuje plán uvedení do provozu a plán snížení emisí na nejbližší roky.

3. Návrh řešení: Jsme architektem vašeho projektu

"Mohu si vozidlo na určitou dobu otestovat v reálných podmínkách?"

"Pomůžeme vám navrhnout kompletní řešení se všemi potřebnými partnery (nabíjení atd.)?"

V další fázi Renault Trucks naprojektuje proces dekarbonizace jako nový ekosystém elektromobility. Řešení zahrnuje nabídku financování, která bere v potaz lokální a státní dotace, zahrnuje konfiguraci kompletního nákladního vozidla včetně nástavby a příslušenství, nabíjecího zařízení, smlouvy o údržbě atd. V této fázi pak značka zapůjčí zákazníkovi vozidlo, aby bylo možné jej otestovat v reálných podmínkách a provozu.

4. Provoz a podpora

"Můžete být projektovým manažerem, který bude řídit plán až do jeho dokončení, a to se všemi zúčastněnými stranami?"

"Můžete asistovat mým řidičům, kteří jsou trochu úzkostliví, při obsluze nákladních vozidel ? "

"Můžete mě podpořit během provozu monitorováním a školením pro zvýšení efektivity ?"

V závěrečné fázi poskytne Renault Trucks zákazníkovi podporu při zajištění instalace nabíjecích zařízení v dané lokalitě, školení řidičů a správy vozového parku a pod.
V neposlední řadě je Renault Trucks a síť jeho autorizovaných servisů připravena monitorovat vozový park zákazníka prostřednictvím propojených služeb. Ty zahrnují monitorování stavu nabíjecích zařízení, sledování jízd a spotřeby a vytváření návrhů na optimalizaci, doporučením tras a optimálním plánem údržby.

 

Více o naší nabídce E-Tech

Renault Trucks D E-Tech

Renault Trucks D Wide E-Tech

Specializované služby Renault Trucks E-Tech

Contact our experts to help you switch

I agree that when submitting this form, Renault Trucks will store and keep my personal data as long as required to evaluate the information provided and in order to be able to contact me back about this specific subject. My data may also be transferred to Renault Trucks partners and distributors that will be able to handle my demand.