NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

SPOLUPRÁCE SE SVĚTOVÝM POTRAVINOVÝM PROGRAMEM

programme alimentaire mondial

Renault Trucks od roku 2012 aktivně spolupracuje se Světovým potravinovým programem OSN (WFP) a v rámci partnerství vysílá dobrovolníky z řad svých zaměstnanců do Afriky, kde školí místní pracovníky v oblasti údržby vozidel, správě vozového parku a vedení dílny.

Světový potravinový program (World Food Programme - WFP) je přední humanitární organizací, která usiluje o záchranu a změnu životů, poskytuje potravinovou pomoc pro izolované a ohrožené skupiny obyvatel a zajišťuje potravinovou pomoc v mimořádných situacích. V rámci logistického řetězce této organizace hrají klíčovou roli nákladní vozidla, která pomáhají přepravovat potraviny co nejblíže lidem, kteří se nacházejí v nouzové situaci. Lokální pracovníci  se občas potýkají s nedostatkem odborných znalostí pro zajištění potřebné údržby vozidel, která jsou nezbytně nutná k úspěšnému plnění úkolů.

Zkušenosti, odhodlanost a snaha pomoci, kterou ukázali dobrovolníci z Renault Trucks, přispěly k efektivnímu a samostatnému fungování lokalálních pracovníků Světového potravinového programu. Studie WFP prokázala, že se náklady na údržbu vozidel podařilo v některých místech snížit na plovinu, stejně tak došlo i ke snížení fluktuace lokálních pracovníků, kteří absolvovali školení Renault Trucks.

Renault Trucks prodloužil spolupráci s WFP o další tři roky až do roku 2020. Jednou z novinek pro nadcházející období je nový školící program pro řidiče nákladních vozidel WFP. V průběhu let bylo školení inovováno a přizpůsobeno problémům, se kterými se organizace potýká při provozu vozidel v náročném terénu. Školící program zahrnuje 3 moduly:

 • Školení údržby
 • Školení v oblasti správy vozového parku
 • Školení řidičů


Vedle nákladního vozidla, které se nachází v logistickém středisku Světového potravinového programu ve východní Africe a slouží jako mobilní školící dílna, poskytl Renault Trucks druhé vozidlo, přestavěné na mobilní dílnu, do západoafrického střediska, kde bude usnadňovat organizaci školení.

Naše spolupráce přerostla za uplynulých šest lest v pevné partnerství, proto věříme, že naše společné úsilí bude přinášet pozitivní výsledky i v nadcházejících letech.

SVĚTOVÝ POTRAVINOVÝ PROGRAM - KLÍČOVÉ ÚDAJE:

 • Dodávky potravin směřují každoročně k 91,4 milionu lidí
 • Každoročně je rozděleno 15 miliard porcí jídla
 • Každoročně jsou zakoupeny 3 miliony tun potravin
 • Působí v 83 zemích
 • 650 skladů
 • 20 lodí
 • 92 letadel
 • 5 000 nákladních vozidel

World food programme