VÝKONNÉ BRZDY

Různé systémy výkonných provozních a zpomalovacích brzd účinně chrání osoby a snižují riziko poškození nákladu. Další bezpečnostní prvky a příslušenství ještě zvyšují bezpečnost řidiče.