SMLOUVA O SPRÁVĚ ÚDAJŮ (DMA, DATA MANAGEMENT AGREEMENT)

Vážený zákazníku,

jste majitelem připojených vozidel.


Poskytování těchto služeb se řídí podmínkami Smlouvy o správě údajů, které upravují způsob sběru a zpracování Vašich telematických údajů v souladu s platnými zákony.


Pro vyjádření souhlasu je třeba, abyste tuto Smlouvu podepsal.

Cs-cz_Czech_RT_SAS_DMA_SMLOUVA O SPRÁVĚ DAT_v1.0.pdf

Máte-li další otázky, můžete kontaktovat prodejce Vašeho autorizovaného koncesionáře Renault Trucks*.


Změna majitele

V případě, že své vozidlo prodáte, máte povinnost:


- Informovat nového majitele o nutnosti podepsat tuto Smlouvu o správě údajů (DMA) se společností Renault Trucks.

- Vyplnit níže uvedený online formulář


Jste-li novým majitelem, máte povinnost:


- Kontaktovat autorizovaného prodejce Renault Trucks ohledně podpisu Smlouvy o správě údajů (DMA).

- Vyplnit níže uvedený online formulář.Vezměte na vědomí, že níže uvedená vozidla jsem převedl na nového majitele.
Nového majitele můžete kontaktovat na následující adrese:

2Mo

Ukončení

V případě, že si přejete Smlouvu o správě údajů (DMA) ukončit, vyplňte prosím níže uvedený formulář, podepište jej a naskenovanou kopii zašlete na email: marketing@renault-trucks.com nebo předejte vašemu prodejci*.
Formulář Ukončení Smlouvy o správě údajů (DMA).pdf

* Pro vyhledání nejbližšího prodejce prosím využijte nástroj Dealer locator