Řada E-Tech

Renault Trucks vás podpoří při procesu dekarbonizace a přechodu na elektromobilitu

p041225

Dekarbonizace nákladní dopravy: jakou energii zvolit?

Pokud se rozhodnete dekarbonizovat svoji dopravní činnost a nahradit dieselová vozidla těmi s alternativním pohonem, máte k dispozici několik řešení a typů energie.

Stlačený zemní plyn - toto řešení je pokročilé, protože přináší okamžité výsledky v oblasti dekarbonizace. Stávající vozový park lze snadno přizpůsobit tomuto typu pohonu. Úspory jsou však zanedbatelné, pokud použitý plyn pochází z fosilního metanu: ve srovnání s naftou je úspora emisí CO2 pouze 2%. Řešení spojené s použitím bioplynu dále snižuje emise CO2, nicméně motory stále uvolňují oxidy dusíku (Nox) a ve střednědobém horizontu budou v centrech měst zakázány.

Bionafta - levnější a jednodušší alternativní pohon, který snižuje emise o 75 %, ale jeho rozvoji stále brání překážky. Patří k nim potřeba speciálně upravené nádrže a předpoklad, že výroba rostlinného oleje bude i do budoucna vyhrazena především pro zemědělsko-potravinářský sektor.

Vodík -  jeho "energetická účinnost" je závislá na jeho původu. Ten je z ekologického hlediska velmi zajímavý, pokud je "modrý" nebo "zelený", tedy se zachycením CO2 uvolněného při jeho výrobě, mnohem méně už, pokud je fosilního původu. Výroba modrého vodíku je stále neúměrně drahá a jeho využití v silniční dopravě bude reálné nejdříve za deset let.

Elektřina - poslední a nejúčinnější řešení. Elektrická technologie, kterou podporují  automobiloví výrobci, dosáhla v posledních letech významného pokroku.  I v tomto případě závisí výkonnost z hlediska dekarbonizace na původu elektřiny. Pokud elektřina pochází z obnovitelných nebo jaderných zdrojů jako například ve Francii, dosahuje úspora emisí CO2 až 82 %. Jinak je tomu v případě původu ze zdrojů s vysokými emisemi CO2, jako je uhlí nebo plyn. Trendem v evropských zemích je však politika dekarbonizace elektřiny a tedy emise spojené s její výrobou by se mohly do roku 2040 snížit na polovinu. Co se týče nákladů, předpokládá se, že v roce 2030 bude z hlediska TCO (celkových nákladů na vlastnictví) výhodnější jezdit s elektrickými nákladními vozidly než s naftovými.

1. Znalost a pochopení možností dekarbonizace

"Jaké jsou možnosti snižování emisí CO2?"

"Jsou pro mě elektrická vozidla tou správnou volbou?"

Toto je první fáze naší kompletní podpory. Naše týmy věnují potřebný čas tomu, aby porozuměly vašim potřebám a případným překážkám v kontextu ekosystému a vaší dopravní činnosti. Společně prodiskutujeme také vaše cíle v oblasti dekarbonizace. Nabízíme naše zkušenosti a znalosti, abychom vám poradili s nabídkou dostupných řešení na trhu pro dekarbonizaci vaší činnosti. 

p041057

2. Diagnostika, která vám pomůže s energetickým přechodem

"Jak mohu dosáhnout svých cílů v oblasti snižování emisí CO2?"

"Jak mohu zajistit, aby se můj vozový park přizpůsobil budoucím předpisům?"

“Bude dojezd dostatečný s ohledem na moji činnost?”

Tato druhá fáze spočívá v kompletní diagnostice, kterou provádějí naši odborníci na elektromobilitu. Po pochopení vašich potřeb a cílů provedeme analýzu vašeho současného vozového parku, tras,  infrastruktury atd. K tomu nám slouží různé simulační nástroje, jako např:

  • Simulátor snižování emisí CO2 
  • Simulátor dojezdu, který bere v potaz všechny faktory ovlivňující dojezd elektrického vozidla: vzdálenost, topografii, zatížení, typ nástavby atd.

Naši odborníci vám také poradí s problematikou vládních a lokálních dotací v různých zemích a potřebných procesů k jejich zajištění. Poskytneme vám  informace o současných a budoucích předpisech, které mohou ovlivnit vaši činnost, a pomoci vám s rozhodováním.

p041066

3. Návrh dekarbonizačního řešení pro vaši společnost

"Mohu vozidlo testovat po určitou dobu v reálných podmínkách?"

"Můžete být architektem, který navrhne komplexní řešení se všemi zúčastněnými stranami?"

 

Po této diagnostice vám připravíme komplexní řešení dekarbonizace vhodné pro vaši činnost. Navrhneme ideální trasu pro vaše jízdy a nejvhodnější typ vozidla včetně jeho konfigurace: počet akumulátorů, typ nástavby atd. Doporučíme nejvhodnější řešení nabíjení prostřednictvím AC nebo DC nabíječky.  Všechny tyto údaje nám umožní odhadnout celkový příkon elektřiny potřebný na místě a podle potřeby začlenit novou nabíjecí infrastrukturu.

Renault Trucks vám v případě zájmu umožní testování předváděcího elektrického vozidla přímo ve vašem provozu. 

Naše služby zohledňují specifika vozového parku elektrických vozidel. Nabízíme smlouvy o údržbě na 7 až 10 let.

Nabídka financování od Renault Trucks Financial Services poskytuje řešení na míru s vhodnými podmínkami pro elektromobilitu, které zahrnuje financování, pojištění a údržbu. Můžete tak předvídat a rozložit své náklady.  Poskytujeme také záruku na výkon akumulátoru: garantujeme minimální úroveň energie dostupné po plném nabití po celou dobu smluvní jeho životnosti.

 

p041205

4. Realizace a provoz navrhovaného řešení

"Můžete zajistit řízení mého projektu až do konce, včetně všech zúčastněných partnerů?"

"Můžete proškolit mé řidiče, kteří jsou trochu nesví v jízdě s elektrickými vozidly?"

"Můžete mi během provozní fáze pomoci s monitorováním a koučováním pro zvýšení efektivity?"

 

Renault Trucks působí jako projektový manažer vašeho dekarbonizačního řešení a je vaším kontaktním partnerem. Pracujeme společně na všech fázích tohoto projektu a spojujeme všechny zúčastněné strany tak, aby váš vozový park elektrických vozidel správně fungoval a splňoval všechny vaše cíle. Zajišťujeme dodržování standardů kvality.

Prostřednictvím systému Optifleet můžete sledovat svá nákladní vozidla každý den. Naše řešení pro správu vozového parku je dokonale přizpůsobeno monitorování elektrických vozidel a poskytuje informace o využití akumulátorů a jejich dojezdu v reálném čase.

Jsme připraveni proškolit vaše zaměstnance a řidiče. Jízda s elektrickým vozidlem je poměrně specifická. Dodržováním zásad hospodárné jízdy a znalostí specifik elektrického vozidla může řidič výrazně zvýšit jeho dojezd.

V neposlední řadě řídíme druhý život akumulátorů poté, co skončí jejich první život ve vašich vozidlech. V naší servisní síti je shromažďujeme, aby byly repasovány a následně znovu použity. Na konci jejich druhého života je recyklujeme a znovu použijeme jejich komponenty.

p041236

Nabídka Renault Trucks E-Tech

Renault Trucks nabízí kompletní řadu elektrických nákladních vozidel od 3,1 do 44 tun, které pokrývají všechna odvětví silniční dopravy:

Nabízíme služby, jako například smlouvy o údržbě nebo financování, které jsou speciálně určené pro elektrická vozidla a pomohou vám při  dekarbonizaci vaší činnosti.

Kontaktujte naše odborníky

Odesláním tohoto formuláře souhlasím s tím, že zadané informace bude Renault Trucks ukládat a budou použity jako součást žádosti o informace o tomto vozidle. Mé údaje mohou být poskytnuty také partnerům a síti Renault Trucks za účelem vyřízení mé žádosti.

Mohlo by vás zajímat

Instalace a údržba nabíjecí infrastruktury pro vaše elektrická vozidla

Náklady na elektrická nákladní vozidla

Je elektromobilita drahá?

Stáhněte si naši bílou knihu a získejte průvodce pro hladkou dekarbonizaci vašeho vozového parku