Služby

Školení řidičů a vedoucích vozových parků

training and retaining your drivers and teams
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ NAŠIMI SPECIALISTY A PROGRAMEM OPTIFUEL

 

Řidiči usedají za volanty vašich vozidel jako první a proto by měli mít přehled o ekonomice jejich provozu. Školení hospodárné jízdy vám umožní kontrolu nad náklady za palivo a provozními náklady. Všechna naše školení zajišťují specialisté Renault Trucks.

 

OPTIFUEL PROGRAM: ŠKOLENÍ PRO VAŠE ŠKOLITELE, VEDOUCÍ VOZOVÝCH PARKŮ A VYBRANÉ ŘIDIČE

Nabídka třídenního kurzu pro školitele a vedoucí vozových parků  zahrnuje školení správného používání vozidla z hlediska ekonomiky provozu. Součástí programu je také teoretická a praktická část věnována Optifuel Infomax, která se zaměřuje na styl řízení  a jeho vliv na snižování spotřeby paliva.

Day-01

 

Teoretická část věnovaná řízení

 • Technologie vozidel: poháněcí soustava (manuální, robotizovaná nebo automatická převodovka), ovládací prvky (displej, digitální tachograf atd.) a principy zpomalování (s různými typy brzdových systémů)
 • Parametry ovlivňující spotřebu paliva
 • Klíčové principy používání vozidla
Day-02

 

Teoretické znalosti v praxi

 • Představení vozidla a jeho předávka
 • Jízda v reálném provozu
 • Implementace principů hospodárné jízdy  (zrychlení, předvídání, řazení atd.)
Day-03

 

Analýza dat pomocí softwaru Optifuel 

 • Dodání sady Optifuel Infomax
 • Začínáme s Optifuel Infomax (nastavení, analýza a stahování dat atd.) - přizpůsobeno úrovni vašich znalostí tohoto softwaru

VÝHODY:

Manažeři velmi rychle vidí výsledky u nákladové položky za palivo, která je nižší a dosažených celkových úspor spojených se spotřebou (a také emisí CO2).

 • Manažeři sledují snižující se spotřebu paliva, která je pro ně impulsem pro další  úspory spotřeby (včetně CO2)
 • Interní školitelé ve firmách a vedoucí vozových parků mohou sdílet získané znalosti s řidiči pomocí softwaru Optifuel Infomax
 • Řidiči těží z konkrétního školení přímo v provozu a jsou schopni zlepšovat svůj jízdní styl a jeho bezpečnost

 

ŠKOLENÍ OPTIFUEL: ZLEPŠOVÁNÍ ŘIDIČŮ V HOSPODÁRNÉ JÍZDĚ

V rámci tohoto jednodenního školení se řidiči seznámí s principy hospodárné jízdy, osvojí si technologie vozidel a racionální řízení v reálném provozu pro snižování spotřeby. První půl den je zaměřený na technologie:

 • Poháněcí soustava a ovládací prvky 
 • Parametry ovlivňující spotřebu paliva
 • Klíčové principy používání vozidla 

 Druhý půl den je vyhrazen praktické jízdě:

 • Jízda s plně naloženou soupravou v reálném provozu
 • Racionální řízení (vyšší rychlosti, předvídání, řazení atd.)  

VÝHODY:

 • Řidiči těží z konkrétního školení přímo v provozu a jsou schopni zlepšovat svůj jízdní styl a jeho bezpečnost
 • Majitelé společností vidí rychlé snižování nákladů na pohonné hmoty, které vytváří úspory a možnost jiných investic  v rámci jejich podnikání
Set canonical URL
Off