Článek

Renault Trucks snižuje emise CO2

Zelené energie

4min
landscape

Přijímání opatření k řešení klimatické krize

Energetický přechod vyžaduje

Změna klimatu je skutečná. CO2 (oxid uhličitý), který se koncentruje v atmosféře, přispívá ke skleníkovému efektu a globálnímu oteplování. Abychom tento negativní jev zmírnili, musíme jednat a rychle snížit emise oxidu uhličitého v našem životním stylu.

Silniční přeprava zboží, která je pro naši společnost nezbytná, hraje klíčovou roli v potřebné energetické transformaci s jasným cílem: postupně snižovat využívání fosilních paliv, aby bylo co nejdříve dosaženo uhlíkové neutrality.

 

Zvýšená regulační omezení

V rámci Pařížské dohody o klimatu přijaté v roce 2015, která vyzývá ke snížení míry globálního oteplování pod 2 °C do roku 2100, se Evropská unie rozhodla urychlit dekarbonizaci dopravy, která v Evropě představuje 25 % emisí CO2.

Za tímto účelem byly zintenzivněny evropské předpisy, které nyní poprvé ukládají výrobcům nákladních vozidel omezení pro snižování emisí CO2 a zahrnují velmi přesné cíle: do roku 2025 o -15 % a do roku 2030 o -30 % ve srovnání s rokem 2019, aby bylo do roku 2050 dosaženo uhlíkové neutrality v dopravě.

Ve 13 evropských zemích bylo zřízeno 247 nízkoemisních zón. Ve velmi blízké budoucnosti již nebudou smět na silnice jezdit nákladní vozidla poháněná spalovacími motory.

Renault Trucks se zavázal

Dosažení uhlíkové neutrality od roku 2040

Zavázali jsme se urychlit dekarbonizaci v našich provozech, abychom pomohli omezit nárůst teploty Země na 1,5 °C. Naším cílem je dosáhnout uhlíkové neutrality u vozidel, která budeme uvádět na trh od roku 2040.

 

Postupný přechod na 100% bezuhlíkovou technologii

Elektrická vozidla jsou základem našich plánů přechodu na energetiku. Jsme připraveni učinit z elektrických nákladních vozidel nový tržní standard tím, že navrhneme celou řadu efektivních, robustních a profitabilních vozidel, která splní potřeby všech našich zákazníků.

Naše cíle jsou ambiciózní: v roce 2030 budou 50 % našich prodejů tvořit elektrická vozidla a v roce 2040 bude 100 % vozidel, která dodáme na trh, bezemisních.

Za tímto účelem postupujeme po etapách a postupně se vzdáváme používání fosilních paliv, protože dekarbonizace a elektrifikace se rozšiřuje na všechny typy použití.

Náš přechod je založen na třech vzájemně se doplňujících typech technologií: spalovací motory poháněné nefosilními palivy (syntetická nafta, biopaliva, bioplyn a za několik let vodík), elektrické baterie a palivové články na bázi vodíku.

Renault Trucks snižuje emise CO2

Renault Trucks přijal výzvu snížit emise CO2 v 3 způsoby:

  • nabídkou nákladních vozidel se stále nižší spotřebou paliva.
  • poskytováním 100% elektrických řešení pro bezemisní použití v dopravě.
  • prodloužením životnosti svých vozidel v rámci oběhového hospodářství.

Zvyšování palivové účinnosti našich vozidel

Renault Trucks navrhuje a prodává nákladní vozidla, která jsou stále úspornější ve spotřebě paliva a která produkují méně emisí CO2. V kombinaci se službami, které pomáhají provozovatelům a řidičům zvýšit jejich palivovou účinnost, naše motorové systémy podstatně snížily dopad našich vozidel na životní prostředí, aniž by se však snížila úroveň jejich výkonu nebo spolehlivosti.

Každá nová generace produktů Renault Trucks tak nabízí nižší spotřebu paliva než ta předchozí.

T High turbo compound

Elektrická nákladní vozidla

Renault Trucks vyrábí elektrická nákladní vozidla střední řady určené pro použití, jako je městská distribuce, svoz odpadu a stavební obory. Kromě těchto vozidel vyvíjí  Renault Trucks celou řadu souvisejících služeb: dodávky akumulátorů a řešení infrastruktury pro nabíjení, doplňkové systémy pro optimalizaci spotřebovávané energie, opravy a údržbu a financování a pojištění.

Renault Trucks D E-Tech

 

Abychom vyhověli všem potřebám trhu, vyvíjíme nové technologické systémy, které obsahují akumulátory nebo vodíkové palivové články. To poslouží k rozšíření elektrifikace na další relevantní využití, jako je stavebnictví, kontejnerová doprava nebo dálková přeprava.

Tvorba příznivých cyklů pro oběhové hospodářství

Abychom snížili spotřebu přírodních zdrojů a omezili dopady námi vyráběných vozidel na životní prostředí, zejména uhlíkový efekt, orientujeme naše průmyslové provozy tak, aby odpovídaly a oběhové hospodářství. Ten zohledňuje druhý a třetí život vozidel, jejich opětovné použití v různých formách a jejich recyklaci.

  • Obnova:renovujeme a obnovujeme naše ojetá vozidla, aktualizujeme jejich software a zavádíme do našich nových vozidel technologie nejnovější generace, abychom prodloužili jejich životnost.
  • Opětovné použití: v naší továrně na ojetá nákladní vozidla  transformuje vozidla tak, abychom je mohli dodávat na zakázku. Tahače se přeměňují na podvozky; systémy dieselových motorů se upravují pro pohonné hmoty na bázi bionafty.
  • Renovace: Nabízíme širokou řadu renovovaných dílů pro standardní výměny, přičemž jejich výroba má o 60 % menší dopad na životní prostředí než výroba nových dílů.
Used trucks factory

 

Renovací nebo přestavbou nákladního vozidla vznikne o 14,4 t emisí CO2 méně v porovnání s výrobou nového vozidla.

Set canonical URL
Off