Ochrana osobních údajů

Off

Značka Renault Trucks více jak deset let prodává nákladní vozidla s vestavěnou komunikační technologií. Chce svým zákazníkům poskytovat výkonné a robustní nástroje a podporovat je telematickými službami s cílem optimalizovat jejich činnosti.

V tomto digitálním kontextu značka Renault Trucks vždy věnovala zvláštní pozornost ochraně údajů, včetně osobních údajů.

Pro Renault Trucks je GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů - pouze dalším krokem v procesu, který značka zahájila počátkem osmdesátých let.

Během této doby Renault Trucks plnil všechny své regulační povinnosti, zejména ty, které se týkají zákona č. 78-17 z roku 1978 o informačních technologiích, datových souborech a občanských svobodách.

Od roku 2009, ačkoli to nebylo povinné, má Renault Trucks pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů, která je zodpovědná za dodržování předpisů v této oblasti.

To bylo také součástí politiky Volvo Group, pro kterou je ochrana osobních údajů nezbytná.

Od roku 2013 je ochrana osobních údajů nedílnou součástí IT politiky, která je závazná pro všechny zaměstnance a poskytovatele služeb (tato politika je součástí vnitřních předpisů).

Renault Trucks pokračuje ve svém usílí v oblasti ochrany osobních údajů a již několik let se snaží získat stejný závazek od svých poskytovatelů služeb a subdodavatelů a zajistit uplatňování svých pravidel v této oblasti.

Renault Trucks příchodem GDPR (25. května 2018) posiluje politiku zabezpečení dat, které se věnuje dlouhou dobu. Přístup Renault Trucks je nyní doplněn o:

  • Zavedení nové správy v čele s osobou zodpovědnou za ochranu osobních údajů.
  • Definici úložiště dokumentace, které obsahuje směrnice o různých kategoriích osobních údajů a postupy přizpůsobené jeho podnikání.
  • Ochranu osobních údajů vyžadující silné zabezpečení IT, pro kterou byla vyvinuta interní kontrola zajišťující optimální úroveň zabezpečení.

Renault Trucks zajišťuje bezpečnost osobních údajů všech (partnerů, zákazníků a zaměstnanců).

Pro více informací o používání osobních údajůt v rámci Volvo Group klikněte zde

Další informace o právech na ochranu osobních údajů naleznete zde