Dopravní řešení

Jaký je dopad akumulátorů elektrických vozidel na životní prostředí?

Elektromobilita

4min
Man and woman talking in fonr tof Renault Trucks E-Tech D

Při přechodu na elektrický vozový park vyvstává často otázka dopadu akumulátorů na životní prostředí. V Renault Trucks sledujeme všechny naše akumulátory uvedené na trh a jejich výkonnost, abychom je mohli optimalizovat a snižovat jejich dopad na žviotní prostředí. Po celou dobu provozu zajišťujeme jejich servis, abychom jim prodloužili životnost. Na konci životnosti máme k dispozici zařízení na jejich obnovu a recyklaci. Seznamte se s našimi závazky jak snížit dopad akumulátorů našich elektrických vozidel na životní prostředí.

Jaký je dopad výroby akumulátorů na životní prostředí?

Volvo Group zavedla opatření, která zajišťují, že těžba lithia, nezbytného pro výrobu lithium-iontových akumulátorů, probíhá s ohledem na životní prostředí a zdraví lidí, kteří v dolech pracují. Dbáme na to, aby naši dodavatelé dodržovali mezinárodně doporučené postupy schválené členy OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). To platí téměř pro všechny z nich.

Nerosty používané k výrobě akumulátorů, včetně lithium-iontových, grafitu, niklu nebo kobaltu, nepatří mezi vzácné kovy. Ve zprávě zveřejněné v roce 2021 Mezinárodní energetická agentura (IEA) odhaduje, že na světě jsou dnes dostatečné zásoby pro výrobu akumulátorů (zdroj: IEA: T&E Monitoring veřejných oznámení o plánované kapacitě výroby akumulátorovýchh článků, duben 2021).

Díky těmto opatřením a našim závazkům výrazně snižujeme dopad našich akumulátorů na životní prostředí.

Man charging Renault Trucks E-Tech D

Jaká je životnost akumulátoru?

Životnost akumulátoru závisí na několika faktorech. Významnou roli v životnosti akumulátoru hraje způsob jízdy s vozidlem a jeho nabíjení. Pro co nejdelší životnost, nabízíme školení řidičů věnované správnému používání akumulátorů a jejich dobíjení. Tím se také zlepšuje profitabilita a správa elektrického vozového parku. Současně nabízíme řadu monitorovacích nástrojů, které sledují stav akumulátorů (neboli SOH State of Health) v reálném čase a poskytují plán údržby pro zajištění maximální životnosti. Naše smlouvy o údržbě jsou přizpůsobeny elektrickým vozidlům, a zohledňují také požadavky vaší podnikatelské činnosti. Pro hladký přechod na elektrický pohon navíc poskytujeme záruku na akumulátory po dobu 2 až 8 let., v závislosti na modelu.

Co když se akumulátory stanou méně účinnými?

V Renault Trucks rozlišujeme mezi první životností akumulátoru a tzv. druhou životností. První životnost akumulátoru je celá doba jeho používání od doby, kdy byl namontován do vašeho nákladního vozidla. Jeho druhé použití může probíhat ve stejné aplikaci (ale může to být v jiném nákladním vozidle) v závislosti na použití a požadavcích nebo v nové stacionární aplikaci.

Pokud výkon akumulátoru přestane plně vyhovovat danému použití, dojde k jeho výměně. Máme za to, že akumulátor dosáhl konce své první životnosti ve vašem nákladním vozidle, když maximální využitelná energie činí přibližně 80 % jeho původní kapacity. Doba tohoto prvního použití se odhaduje na 6 až 10 let v závislosti na aplikaci.

Co se stane s vyřazeným akuulátorem? Několik operací nabízí akumulátorům druhý život. Na základě diagnostiky provedené na akumulátoru je možné vyměnit vyměnit nefunkční moduly (sadu článků), čímž se obnoví výkon blízký původní úrovni a prodlouží se životnost akumulátoru, který se pak bude používat v druhém životě. Tomuto postupu říkáme rekondice.

Je také možné akumulátory kompletně renovovat, a to výměnou všech modulů. Akumulátor je pak znovu vyrobea. To znamená, že jej lze znovu použít, nikoli předčasně recyklovat.

Po renovaci je akumulátor uložen v našich skladech a připraven k opětovné montáži do nákladního vozidla.

batteries on a Renault Trucks E-Tech D truck

Co se děje s akumulátory po skončení životnosti?

Abychom výrazně snížili dopad akumulátorů na životní prostředí, snažíme se je používat po celou dobu jejich životnosti, a to i v dalších odvětvích. Jakmile skončí jejich první životnost, přebíráme je k opětovnému použití v jiné aplikaci. Akumulátory, resp. jejich použité moduly, mají stále značnou kapacitu pro ukládání energie a lze je využít pro stacionární účely, například v sektoru nemovitostí. Příležitostí k opětovnému použití je mnoho a jejich druhá životnost může trvat 10 až 15 let. Tomu říkáme opětovné použití a tvoří to nedílnou součást našeho přístupu k oběhovému hospodářství.

 

Co obnáší recyklace akumulátorů?

Když už akumulátory nemají dostatečnou účinnost pro druhý život (nebo třeba i třetí život), postaráme se o jejich recyklaci. Recyklace je nesmírně důležitá pro oběhové hospodářství a je v souladu s odpovědným přístupem k celému procesu dekarbonizace vaší činnosti. Při recyklaci akumulátorů oddělujeme jednotlivé komponenty tak, aby mohly být znovu použity. Jedním z nejdůležitějších bodů je opětovné použití surovin (grafit, lithium, nikl atd.). Ty lze shromažďovat pro opětovné použití ve výrobě. Renault Trucks tímto postupem myslí dopředu na evropské nařízení, které by do roku 2030 mohlo po výrobcích vyžadovat recyklaci alespoň 70 % hmotnosti akumulátoru.

Reference

Delanchy Group provozuje elektrická vozidla Renault Trucks

Elektrické vozidlo zásobuje každou noc 15 prémiových pařížských obchodů

Feldschlösschen: Od roku 2013 nám elektrická vozidla poskytují konkurenční výhodu

Elektrická technologie je prověřená a spolehlivá. Je vhodná pro mnoho odvětví činnosti a její výkon je rovnocenný s výkonem spalovacích motorů. Prostřednictvím naší 360° podpory nabízíme pro naše elektrická vozidla řadu služeb, které optimalizují jejich účinnost a prodlužují jejich používání. Svou roli v životnosti akumulátorů hrají také smlouvy o údržbě. Podporuje nás silná a rozsáhlá síť, plně vyškolená a vybavenápotřebnými nástroji. Obraťte se na naše odborníky a získejte více informací o elektromobilitě.

Kontaktujte nás

Odesláním tohoto formuláře souhlasím s tím, že zadané informace bude Renault Trucks ukládat a budou použity jako součást žádosti o informace o tomto vozidle. Mé údaje mohou být poskytnuty také partnerům a síti Renault Trucks za účelem vyřízení mé žádosti.
Souhlasím se zasíláním zpráv a informací o produktech a aktivitách Renault Trucks. Souhlas se zasíláním těchto zpráv lze kdykoli odvolat v každém e-mailu, který obdržíte.
Set canonical URL
Off