Reference

Feldschlösschen: Od roku 2013 nám elektrická vozidla poskytují konkurenční výhodu

#JoinTheGoodMove

Distribuce

Elektromobilita

4min
Renault Trucks D Z.E. Carlsberg

Thomas Stalder je viceprezidentem Customer Supply Chain  v dceřiné společnosti Carlsberg Group Feldschlösschen, která je největším pivovarem a dodavatelem nápojů ve Švýcarsku. V rozhovoru zdůrazňuje strategický přínos elektrických nákladních vozidel pro uhlíkově neutrální logistiku.

Renault Trucks D ZE Illustration Carlsberg Feldschlösschen

 

Můžete představit svou společnost a její trh?

Společnost Feldschlösschen byla založena v roce 1876 Theophilem Ronigerem a Mathiasem Wüthrichem a již více než 120 let je lídrem na švýcarském trhu. Zaměstnává 1 200 zaměstnanců na 21 různých místech ve Švýcarsku. Pivo vaříme ve dvou výrobních centrech: Rheinfelden a Sion. V Rhäzünsu vyrábíme nealkoholické nápoje a balenou minerální vodu. Trh s pivem je ve Švýcarsku stabilní, ale počet pivovarů neustále roste. Máme nejvce pivovarů na počet obyvatel na světě. Trh je tedy vysoce konkurenční.

 

Vaše společnost se zavázala k ochraně životního prostředí. Jaké jsou její hlavní úspěchy v této oblasti?

V rámci našeho programu "Společně k nule" jsme si stanovili ambiciózní cíle ve čtyřech klíčových oblastech: uhlíková stopa, plýtvání vodou, odpovědné pití a průmyslové havárie. V oblasti uhlíkové stopy jsme v uplynulém roce zvýšili podíl vlastní výroby obnovitelné energie z 50 % na 66 %. To se podařilo díky využití bioplynu z vlastních provozů a také díky využití alkoholu z výroby nealkoholivkého, který využíváme k výrobě tepla.

 

Na co jste obzvláště hrdý, pokud jde o vaši profesní a osobní angažovanost v ochraně životního prostředí?

Pivo je přírodní produkt. Naše suroviny získáváme přímo z přírodních zdrojů, a proto jsme vždy měli úzký vztah k životnímu prostředí. Ochrana životního prostředí je pro nás hlavním tématem již několik desetiletí. Stanovili jsme si jasné cíle, přihlásili jsme se k Pařížské klimatické dohodě a do roku 2030 plánujeme být uhlíkově neutrální. Stanovili jsme řadu opatření, která nám pomohou vlastním úsilím snížit dopad na životní prostředí na nulu.

Jsem hrdý na to, že jsme pořízením elektrických nákladních vozidel učinili další důležitý krok na cestě k uhlíkově neutrální logistice. Na tento krok jsme se připravovali několik let. Již v roce 2008 jsme zavedli první flotilu E-vozidel pro dodávky zákazníkům. V rámci naší logistické sítě důsledně využíváme železnici. Jsem však hrdý i na podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů v rámci našeho vlastního podnikání, který nyní dosáhl 66 %, částečně díky využití alkoholu z nealkoholického piva.

Osobně se také snažím co nejvíce snížit svou stopu CO2. Žiji energeticky úsporně bez použití fosilních paliv, elektřinu si vyrábím ve vlastní domácnosti jako samovýrobce a na krátké cesty používáme elektromobil, který jezdí na elektřinu vyrobenou v naší domácnosti.

 

Jakou roli hrají elektrické nákladní vozidla v bezuhlíkové politice dodávek skupiny Carlsberg a společnosti Feldschlösschen?

Elektrická nákladní vozidla významně přispívají k našemu cíli uhlíkově neutrální logistiky, což je důležitá součást našeho plánu. Pro nejdelší zásobovací cesty používáme železnici a pro kratší cesty elektrické nákladní vozidla. Tuto politiku jsme přijali před několika lety a důsledně jsme pracovali na jejím dosažení. Máme vizi uhlíkově neutrální logistiky a na tuto cestu jsme se vydali velmi brzy zavedením elektrických nákladních vozidel. První 18tunové nákladní vozidla jsme ve Švýcarsku představili již v roce 2013. Provedli jsme mnoho testů a Švýcarský federální technologický institut (ETH) v Curychu pro nás vypracoval studii a poskytl ekologickou a ekonomickou analýzu. Máme za sebou značné zkušenosti, které chceme využít při dalším pokroku v oblasti elektromobility.

 

Proč jste se rozhodli pořídit 20 vozidel D Wide Z.E. Renault Trucks?

Po testování prvních 18tunových elektrických nákladních vozidel v roce 2013 a po zhodnocení našich zkušeností jsme před více než pěti lety přijali rozhodnutí přejít na elektrická nákladní vozidla. Při diskuzích s  Renault Trucks se ukázalo, že naše plány přejít na elektromobilitu můžeme rychle realizovat. S Renault Trucks velmi úzce spolupracujeme a diskutujeme velmi otevřeně a konstruktivně, což nás přesvědčilo, že jsou tím správným partnerem. Navíc nám k rozhodnutí a podpisu smlouvy na 20 nákladních vozidel D Wide Z.E. pomohlo řešení financování, které nám navrhla společnost Renault Trucks Financial Services.

Představují pro vás elektrické vozidla konkurenční výhodu?

Vzhledem k tomu, že pro spotřebitele jsou otázky životního prostředí stále důležitější, je využití této technologie jistě výhodou. Můžeme tak zákazníkům ukázat, že naše cíle nejsou jen abstraktní na papíře, ale jsou skutečně realizovány. Naše ambice být uhlíkově neutrální  však sahají do dřívější doby,  dávno před demonstracemi za klima. Jako podnik jsme přesvědčeni, že si musíme být vědomi své odpovědnosti vůči budoucím generacím a musíme udělat vše pro to, abychom po sobě zanechali nepoškozené životní prostředí.

 

Jsou dodatečné náklady na elektrická nákladní vozidla kompenzovány ekonomickými výhodami pro vaši společnost?

Samozřejmě jsme provedli ekonomické hodnocení elektrických vzidel. Navzdory všemu musíme být připraveni investovat do nové technologie, i když zpočátku není ekonomičtější než nákladní vozidlo spalující fosilní paliva. Z dlouhodobého hlediska je to správný krok.

 

Co znamená elektrický vozový park z hlediska organizace dodávek?

Naši řidiči si musí na elektrická vozidla zvyknout, ale jsou hrdí na to, že je řídí, a těší je, že společnost Feldschlösschen hraje průkopnickou roli i v této oblasti a že jsou její součástí. Kromě toho, že řidiči musí být na začátku proškoleni, se nic nezměnilo. Stále denně rozvážíme zboží našim zákazníkům tak, jak jsme to dělali vždy.

 

Jaké výhody si od své investice slibujete?

Že dosáhneme našich cílů v oblasti emisí CO2. A že získáme více zkušeností s touto novou technologií.

 

Jak vidíte budoucnost logistiky a elektromobility?

Kombinace modelů železniční dopravy a elektromobility, které jsme vyvinuli, by mohly být v budoucnu vzorem i pro další podniky.

Set canonical URL
Off