Dopravní řešení

Oběhové hospodářství podle Renault Trucks

5min
T Robust

Rostoucí povědomí o udržitelném rozvoji a materiální zdroje nutí společnosti k přezkoumání svých vlastních postupů a postupů svých dodavatelů. V Renault Trucks jsme se zavázali k udržitelné přepravě zboží a přehodnotili jsme celý provozní cyklus našich nákladních vozidel s cílem prodloužit jejich životnost. To se odráží v nabídce ojetých vozidel a náhradních dílů, kdy nabízíme renovovaná vozidla a repasované náhradní díly.  Jedná se o jedno z mnoha opatření v rámci našeho úsilí o dekarbonizaci dopravy.

Zásady oběhového hospodářství

Bez ohledu na odvětví je oběhové hospodářství založeno na jednoduché filozofii: snaha posunout se k šetrnějšímu a efektivnějšímu zužitkování zdrojů. To znamená nejen lépe nakládat s odpadem, ale také jej omezit anebo předcházet jeho vzniku. Oběhové hospodářství je zůsob výroby a spotřeby, který díky sdílení, pronajímání, opětovnému používání, opravování, repasování nebo recyklaci zhodnocuje již existující výrobky, suroviny a materiály.

Jeho fungování se řídí třemi hlavními osami:

  • Ekodesign: zahrnuje celý životní cyklus výrobku od návrhu designu přes výrobu, užití, opětovné užití až po recyklaci s cílem zlepšit  jeho oběhovost, energetickou náročnost a další aspekty udržitelnosti z hlediska životního prostředí

  • Změna chování spotřebitelů: prodloužení doby používání a podpora odpovědnější spotřeby

  • Nakládání s odpady a recyklace

V rámci svého závazku k rozvoji udržitelné a bezemisní dopravy, Renault Trucks přepracoval životní cyklus svých vozidel s využitím cirkulární ekonomiky.

Tři pilíře oběhového hospodářství v Renault Trucks

Každé nové nákladní vozidlo Renault Trucks zohledňuje sebemenší detaily týkající se jeho životnosti a možností recyklace jeho součástí.

Regenerace, opětovné použití a recyklace jsou tři pilíře naší vize oběhového hospodářství.

R ROBUST

Renovace nákladních vozidel

Ve chvíli, kdy nákladní vozidlo u zákazníka doslouží, může být vráceno zpět do naší sítě. Vozidlo prochází přísnou 200 bodovou technickou kontrolou  a renovací ve specializovaných dílnách továrny Used Trucks. Kontrola je zaměřena především na technické  (hnací ústrojí, systém kontroly emisí atd.) a bezpečnostní komponenty (brzdy, odpružení atd.).  Naši odborníci určují a potvrzují každou potřebnou renovaci nebo úpravu před spuštěním průmyslového procesu. Dochází k výměně opotřebených nebo poškozených komponentů, aktualizaci palubního softwaru na nejnovější verzi a současně k aktualizaci dokumentace vozidla.  Kompletně zrenovováne vozidlo dostává štítek SELECTION a záruku certifikovanou výrobcem  Renault Trucks.

T X-ROAD mosaïque

Renovace ojetých vozidel v továrně Used Trucks: nový život pro ojetá vozidla

Továrna Used Trucks se nachází ve francouzském městě Bourg-en-Bresse a zabývá se přestavbou nákladních vozidel nebo jejich kompletní renovací s cílem přizpůsobit je požadavkům trhu a zákazníků. Příkladem může být přestavba nákladního vozidla na 100% bionaftu anebo přestavba vozidla na 100% elektrický pohon.

Used trucks factory

Továrna Used Trucks provádí také přestavby vozidel, které prodlužují jejich provozní cyklus přizpůsobením na jiné použití v rámci průmyslového odvětví: to se týká především vozidel Renault Trucks T X-Road, T P-Road, T X64 a T X-Port.  Tovární týmu repasují ojetá vozidla jak pro evropský tak i mezinárodní trh a dodávají vozidla na míru pro odvětví dálkové dopravy, přepravu materiálů a zástobování staveb a distribuční obory. Například vozidla, která byla dříve určena pro francouzský trh, mohou být upravena a vybavena vyztuženými prvky pro použití v Africe nebo na Středním východě. Silniční tahač lze adaptovat na podvozek.

Proces renovace a prřestavby probíhá v továrně Used Trucks v souladu s průmyslovou výrobou a přísnou kontrolou kvality, která je totožná s požadavky  uplatňovanými při výrobě nového vozidla. To prodlužuje životnost nákladního vozidla a umožňuje opětovné použití jeho součástí, čímž se omezuje dopad na životní prostředí.

Renovované díly eXchange

S Renault Trucks můžete využít standardní proces výměny. Když některá součást nákladního vozidla dosáhne konce své životnosti, ať už je opotřebená nebo poškozená, můžete se rozhodnout pro renovovaný díl s plnou zárukou výrobce namísto nákupu nového náhradního dílu. Proces renovace dílů probíhá v našem výrobním závodě Renault Trucks, který se nachází ve Francii.

Po příjezdu jsou díly kompletně rozebrány a každý komponent je zkontrolován specializovanými týmy. Neopravitelné díly jsou recyklovány, ostatní jsou vyčištěny a repasovány pro opětovné použití. Proces validace a technické specifikace těchto operací a dílů je v souladu s nejpřísnějšími normami v oblasti spolehlivosti, bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Průmyslová regenerace a technologické specifikace zaručují zachování originálního výkonu vozidla. Nově repasované díly jsou podrobovány stejným testům kvality jako nové díly. Díly eXchange  poskytují stejný výkon jako originální díly a mají stejnou mezinárodní dvouletou záruku. K dispozici je více než 2 000 dílů, které pokrývají všechny systémy: díly a hlavní součásti motoru a převodovky, brzdové systémy, spojky, alternátory, startéry, elektrické a elektronické systémy, řízení a odpružení, chlazení atd.

Výhody :

  • Ekonomické: máte díl, který je stejně kvalitní jako nový díl, ale za nižší cenu.

  • Ekologické: šetrné k životnímu prostředí - na jejich výrobu je potřeba pouze 10% energie potřebné pro výrobu nového díl

Co může být lepšího než přispět k udržitelnému procesu vývoje a zároveň ušetřit peníze? Výroba repasovaných dílů má o 60 % menší dopad na životní prostředí než výroba nových dílů! Podporuje odpovědnější spotřebu, prodlužuje dobu používání vašich vozidel a jejich dílů a zároveň omezuje produkci odpadu.

Recyklace se týká také lithium-iontových baterií, kterými jsou vybavena naše elektrická vozidla. Ty mohou být znovu použity v jiném odvětví, například při provozu větrných turbín, nebo mohou být recyklovány.

Naše nákladní vozidla jsou z 95 % recyklovatelná a z 98 % využitelná v souladu s normou ISO 22628.. Každý díl je označen pro jeho snadnější nasměrování do příslušného recyklačního zařízení. Díly, na které se vztahuje evropská legislativa REACH týkající se výroby a používání chemických látek, jsou systematicky evidovány a oznamovány příslušným orgánům.

Právě díky tomuto globálnímu procesu a řadě přijatých praktických opatření, jsme se stali průkopníky v oblasti cirkulární ekonomiky nákladních vozidel a zajistili si tak vedoucí postavení v přechodu na udržitelnou dopravu.  Obraťte se na na naše odborníky, kteří vám pomohou při energetickém přechodu.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím s tím, že zadané informace bude Renault Trucks ukládat a budou použity jako součást žádosti o informace o tomto vozidle. Mé údaje mohou být poskytnuty také partnerům a síti Renault Trucks za účelem vyřízení mé žádosti.
Set canonical URL
Off