Registrace chemických látek REACH

Off

REACH (Registrace chemických látek) je zkratka pro chemickou politiku Evropské unie, která vychází z jeho obsahu - registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek v produktech a výrobcích. Podle nařízení REACH máme jako výrobce nákladních vozidel a dodavatel náhradních dílů pro jejich opravy a servis povinnost registrovat všechny chemické látky, které jsou nezbytné v průmyslové výrobě. Všechny takové látky musíme identifikovat a mít rizika s nimi spojená řádně pod kontrolou. REACH tvoří důležitou součást našeho trvalého závazku k odpovědné výrobě, manipulaci a používání našich produktů.

Více informací naleznete zde:

Renault Trucks T, C, K, D, D Wide, E-Tech D, E-Tech D Wide >

Renault Trucks Master Red Edition >

Renault Trucks Trafic Red Edition >