Obsah

Jaké druhy energií jsou dnes k dispozici pro pohon nákladních vozidel?

Elektromobilita

Zelené energie

4min
Renault Trucks T High Evo

Jaké druhy energie jsou dnes k dispozici pro pohon nákladních vozidel?

Existují 4 možnosti:

  • Diesel
  • Plyn
  • Vodík
  • Elektřina

Projděme si je jednu po druhé, abychom zjistili, která z nich bude nejúčinnější při snižování emisí CO2.

Všechny emise CO2 jsou vypočteny od výroby energie a vozidel až po konec jejich životnosti. Tyto výpočty byly provedeny pro 16tunové vozidlo.

Bio-diesel

Bio-diesel, ester mastných kyselin vyráběný z rostlinných olejů, jako je řepka olejná, přináší 65 % úsporu emisí CO2 v porovnání s fosilní naftou a mohl by být vhodným doplňkem pro dieselové motory. V současné době je to samozřejmě jedno z nejlevnějších řešení.

Využití bionafty v silniční dopravě je však omezeno dostupným množstvím a její výroba může také vyvolat rizika odlesňování a narážet na konkurenci jiných odvětví, například výroby potravin.

Je velmi pravděpodobné, že do roku 2040 nebude tento druh paliva využívat více než 10 % nákladních vozidel.

Syntetická paliva (XTL, HVO), biopaliva druhé generace, umožňují další snížení emisí CO2 2. Získávají se z živočišných tuků, použitých olejů nebo lesních zbytků a nekonkurují potravinářským produktům. V současné době jsou však k dispozici ve velmi malém množství a pravděpodobně tomu tak bude i v příštích několika desetiletích, protože množství použitelných surovin je omezené.

E-diesel, který se vyrábí z obnovitelné elektřiny, vody a CO2 z atmosféry, rovněž zajišťuje snížení emisí o 65 % ve srovnání s fosilní naftou. Jeho zpřístupnění však vyžaduje rozsáhlé investice, které zatím nejsou jisté.

 

Biodiesel

Biometan

To znamená metan, který existuje ve dvou formách: fosilní zemní plyn a bioplyn vyráběný fermentací zplyňováním organických látek (biomasy).

Fosilní zemní plyn poskytuje úsporu pouhých 5 % emisí CO2 ve srovnání s naftou. Nejedná se tedy o životaschopnou možnost dekarbonizace.

Biometan nebo bioplyn, vyrobený fermentací nebo zplyňováním organické hmoty, produkuje o 75 % méně emisí CO2 než u motorové nafty. Množství bioplynu, které je k dispozici, je a bude omezené. O jeho využití tak bude dopravní sektor soutěžit s ostatními odvětvími a jeho cena (v roce 2019 čtyřikrát vyšší než u zemního plynu) by měla vzrůst v důsledku pravděpodobného snížení veřejných prostředků na jeho výrobu.

Bioplyn produkuje oxidy dusíku (NOx), což ho bude diskvalifikovat pro použití ve městech. A konečně, jeho potenciální skleníkový efekt, který přispívá ke globálnímu oteplování, je 86krát vyšší než u CO2 po dobu 80 let, a proto vyžaduje velmi pečlivý dohled, aby se minimalizovalo riziko úniků při jeho výrobě a přepravě.

Přibližně 10 % nákladních vozidel, těžkých, dálkových a stavebních, bude od roku 2040 pravděpodobně jezdit na bioplyn.

Vodík

Vodík k němuž máme v současnosti přístup, tzv. šedý vodík, se vyrábí z fosilního metanu a vypouští o 14 % více emisí CO2 než fosilní nafta. Přechod na ekologický vodík vyráběný pomocí elektrolýzy z obnovitelných zdrojů by však přispěl ke snížení emisí CO2 až o 62 %.

Tento přechod bude probíhat pomalu a za cenu velkých investic a silniční doprava bude stále ve fázi, kdy bude konkurovat jiným odvětvím, která nemají jinou možnost, jak se zbavit emisí uhlíku. Jeho využití v širokém měřítku tak nelze očekávat dříve než v příštím desetiletí.

Vodíkové palivové články jsou dnes nejpokročilejší technologií. Tyto články přeměňují vodík a kyslík na elektrickou energii. Alternativní využití vodíku je ve spalovacích motorech, které mohou využívat méně čistou formu a vyžadují méně chlazení. Nevýhodou však je, že takové systémy emitují malé množství NOx, což činí jejich použití ve městech nepravděpodobné, a spotřebují o něco více vodíku než palivové články.

 

hydro

Elektrická energie

Elektrická energie vyrobená v Evropě z obnovitelných zdrojů nebo jaderné výroby v současné době umožňuje průměrně 55 % úsporu emisí CO2 ve srovnání s fosilní naftou. V některých zemích, například ve Francii, dosahuje tato úspora více než 80 %.

Technologie pro elektromotory je snadno dostupná a kapacita akumulátorů se neustále zvyšuje.

Bez přímého vlivu emisí jsou elektrická nákladní vozidla nejefektivnějším řešením problémů se znečištěním ve městech. Mohou být dobíjeny v noci - mimo špičku - buď na průmyslové třífázové nabíječce, nebo na základním dobíjecím terminálu, mají tichý chod a řidičům poskytují velký komfort používání.

Přestože jsou elektromobily stále dražší než vozidla na naftu, rozdíl se neustále zmenšuje a některá vozidla například pro svoz odpadu, jsou již plně konkurenceschopná. Od roku 2025 budou celkové náklady na vlastnictví a provoz elektrického nákladního vozidla pro městské použití nižší než náklady na nákladní vozidlo s naftovým pohonem. Do tohoto data budou elektrická nákladní vozidla pokrývat všechny typy městského využití.

p041776

Elektromobilita, řešení pro uhlíkově neutrální nákladní dopravu

Dnešní situace v oboru není pro provozovatele dopravy zdaleka jednoduchá: regulační a finanční omezení, omezení přístupu do center měst, tlak zákazníků, kteří chtějí využívat pouze ekologické poskytovatele dopravy, tvrdá konkurence, cenové války... kvůli těmto omezením je obtížné vybrat vhodné vozidlo, které jezdí na uhlíkově neutrální energii.

V Renault Trucks jsme se pro elektrický pohon rozhodli už v roce 2010, a to jednoduše proto, že vozidla s elektrickými akumulátory jsou pro nadcházející roky nejudržitelnějším a nejméně uhlíkově náročným řešením.

Pro naše zákazníky, kteří se rozhodli pro elektromobilitu, je příznivá i bilance pozitivních a negativních dopadů, přičemž argumenty jsou například vymizení nebo drastické snížení emisí znečišťujících látek (CO2, NOx, hluk), větší komfort pro řidiče a lepší image jejich firem.

Analýza nákladních vozidel, jejich celkových provozních nákladů, snadnosti jejich používání a dostupnosti dekarbonizovaných paliv nás vedla k tomu, že do roku 2040 předpokládáme používání čtyř dostupných druhů paliv v následujícím poměru:

  • 0 % nákladních vozidel používajících fosilní naftu nebo zemní plyn
  • až 20 % nákladních vozidel na biopaliva pro nejtěžší použití (dálková přeprava, těžký stavební sektor atd.)
  • Přibližně 80 % nákladních vozidel bude vybaveno buď dobíjenými, elektrickými akumulátory, nebo  vodíkovými palivovými články pro nejnáročnější použití. Přesný podíl využití těchto dvou zdrojů energie zatím není znám.

Naše elektrická nákladní vozidla se sériově vyrábějí v závodě v Blainville-sur-Orne (Francie) od roku 2020 a dnes máme druhou největší flotilu elektrických vozidel na silnicích. V současné době je v provozu více než 600 nákladních vozidel. Do konce června 2023 se díky více než 8 milionům kilometrů, které ujely, ušetří 7 500 tun CO2.

p041018

.

#JoinTheGoodMove

Set canonical URL
Off