Služby

Regenerace: delší životnost vozidel bez kompromisů

#JoinTheGoodMove

4min
UPGRADE writen on the cabine of a T series

Raději renovovat než vyměňovat. Raději aktualizovat než měnit. V rámci rozvoje udržitelné nákladní dopravy a prodloužení životnosti nákladních vozidel nabízí značka Renault Trucks program založený na principech oběhového hospodářství.

Oběhové hospodářství je založeno na principu koloběhu, jehož cílem je snížit spotřebu surovin, prodloužit životnost produktů a v konečném důsledku zlepšit jejich recyklovatelnost. Mluvíme o konečném důsledku, protože naším hlavním cílem je zvážit možnosti opětovného použití, opravy a transformace dříve, než začneme uvažovat o recyklaci. V Renault Trucks je tento přístup založen na 3 zásadách: regenerovat, vrátit a znovu použít.

REMAN Regenerate Return Repurpose picto good size

 

Značka Renault Trucks se několik posledních let zabývá snižováním dopadu a racionalizací udržitelné nákladní dopravy. Nabízí plán podpory, který umožňuje jejím zákazníkům dosáhnout vytyčených cílů a udržet jejich nákladní vozidla na silnicích déle se zachováním stejné úrovně výkonu. V rámci principu "Regenerace" navrhuje značka Renault Trucks následující opatření.

Dlouhá životnost a výkon

Náš závazek: vaše vozidlo může být po aktualizaci softwaru v provozu na silnici dalších 400 000 km

Jednou z našich priorit je prodloužení životnosti vašich vozidel. Tento první krok v rámci oběhového hospodářství nazýváme "regenerace". Co to obnáší? 

  • Software nainstalovaný na vašich  vozidlech je aktualizován pro zachování jejich výkonu 

  • Naši odborníci provedou diagnostiku vašeho vozidla a další technické prohlídky, které jsou přizpůsobené stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. 

Pokud je vaše vozidlo starší tří let a/nebo má najeto více než 400 000 kilometrů, lze provést jeho kompletní diagnostiku v jednom z našich servisních center. Tento program pomáhá zajistit provozuschopnost a efektivitu vašich vozidel. Vše začíná důkladnou prohlídkou vozidla, které prochází 200 bodovou technickou kontrolou. Hnací řetěz anebo systémy čištění jsou jen dva příklady této prohlídky. Provádí se také kampaně preventivní údržby, jako je výměna dílů, například turbodmychadla. Následně je aktualizován software vozidla pro zachování jeho výkonu.  S našimi odborníky můžete konzultovat také nejnovější inovace a možnosti preventivní údržby, která nejlépe odpovídá vašim potřebám pro prodloužení provozní životnost vašeho vozidla a větší profitabilitu vašeho podnikání. 

Prodloužená životnost vašich nákladních vozidel není jedinou výhodou. Dále můžete snižovat své náklady za palivo zavedením nejnovějších inovací pro úsporu paliva. Díky kontrolám a aktualizaci softwaru po ujetí 400 000 kilometrů garantujeme, že můžete se stejným vozidlem ujet dalších 400 000 kilometrů a zároveň těžit ze stejných kvalit a efektivity provozu jako v případě nového vozidla.

Úspora a snížení provozních nákladů

Výhody preventivní údržby

Správně používané a udržované vozidla je efektivnější. Díky softwaru nejnovější generace, prevenci rizika poruchy a opotřebení komponentů zkrátíte odstávku svého vozidla. V případě potřeby provedení údržby ji lze naplánovat tak, aby co nejméně ovlivnila vaši činnost. Kromě toho můžete své vozidlo využívat s maximální energetickou účinností a zároveň zvýšit bezpečnost řidiče.

Zachování zůstatkové hodnoty

Kontrola a aktualizace vašeho nákladního vozidla (nebo vašeho vozového parku) v polovině životnosti přispívá k zachování jeho zůstatkové hodnoty, což je zásadní při amortizaci vašich vozidel. Svá nákladní vozidla pak budete moci prodat snadněji, rychleji a za lepší cenu.

Oběhové hospodářství je závazkem Renault Trucks

Značka Renault Trucks se zavázala k dekarbonizaci silniční dopravy. Naším cílem je dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2040. 

Díky oběhovému hospodářství a našemu závazku prodlužovat životnost našich nákladních vozidel se podílíme na ochraně přírodních zdrojů a pomáháme snižovat emise uhlíku z dopravy (7,7 t CO2 ušetřených na jedno regenerované nebo renovované nákladní vozidlo v porovnání s nákupem nového nákladního vozidla, v závislosti na způsobu použití).

Více k tématu dekarbonizace

Dekarbonizační akademie - Nová e-learningová platforma

Který z alternativních pohonů je tím nejvhodnějším pro mou činnost?

Jaké typy paliva použít pro dekarbonizaci?

Náhradní díly pro nákladní vozidla: ekonomická a ekologická údržba vozidel

Oběhové hospodářství podle Renault Trucks

Set canonical URL
Off