Obsah

Jakou alternativní energii zvolit pro vaše nákladní vozidla?

6min
Renault Trucks T

Nákladní vozidla Renault Trucks mohou přispět k vašemu přechodu na udržitelná dopravní řešení, která produkují méně emisí CO2. Ať už jste nezávislý dopravce nebo správce vozového parku, Renault Trucks má pro vás řešení dekarbonizace na klíč, které je pro vaši firmu ideální. Naši odborníci vám pomohou a analyzují váš provoz a obchodní požadavky. Díky tomu vám můžeme nabídnout efektivní a profitabilní řešení přepravy po celou dobu provozu vašich nákladních vozidel.

Snížení emisí CO2 pro udržitelnou přepravu zboží

V dynamické ekonomice, s rozšiřujícím se elektronickým obchodem a rostoucími očekáváními koncových zákazníků, se nároky kladené na odvětví nákladní dopravy stále zvyšují. Aby byl tento růst podporován udržitelným způsobem, zavádějí vlády po celém světě stále přísnější ekologické normy.

Proto Evropská unie, která se zavázala regulovat emise znečišťujících látek z vozidel od roku 1990 zavedením norem Euro 1 až Euro 6 (NOx, emise pevných částic atd.), zavedla v roce 2019 nové nařízení, jehož cílem je poskytnout rámec a snížit emise CO2 u těžkých užitkových vozidel. Cílem je snížení o-30 % do roku 2030 (v porovnání s referenčními úrovněmi z roku 2019), přičemž prozatímním cílem je snížení o -15 % do roku 2025. Pro implementaci tohoto předpisu využila EU svůj simulační software VECTO, který vypočítává teoretickou výkonnost každého vozidla v oblasti emisí CO2 v závislosti na jeho provozních cyklech a různých podmínkách zatížení. Výsledky jsou uvedeny v gramech emisí CO2 na tunu a kilometr (g/t/km).

 

% To je cíl pro snížení emisí CO2 z průmyslových vozidel do roku 2030.

Řešení Renault Trucks, která vás podpoří v dekarbonizaci vašeho vozového parku

Biopaliva pro vznětové motory

Podíl vozidel s naftovými motory na fosilní paliva se sníží v důsledku nových předpisů a technického pokroku v oblasti alternativních paliv. Do let 2030-2035 si však zachová většinový podíl. Renault Trucks snížil v roce 2021 spotřebu paliva našich modelových řad T, C a K o 3 % a již nyní učinil odvážné oznámení pro rok 2022: další snížení spotřeby paliva a souvisejících emisí CO2 až o dalších 10 %. Pokud jsou pro vaši činnost nezbytné pohonné jednotky s vnitřním spalováním, máte také možnost dekarbonizovat svá vozidla prostřednictvím biopaliv: obnovitelné energie, která produkuje méně emisí CO2 než konvenční nafta. Biopaliva jsou k dispozici v první generaci (například B100) nebo ve druhé generaci. Jedná se o syntetická parafinická paliva, jako jsou hydrotermálně upravené rostlinné oleje (HVO), která mohou snížit emise CO2 až o 88 %. Tato možnost biopaliv je k dispozici pro vozidla modelových řad T, T High, C, K a D.

 

Použití zemního plynu

V závislosti na provozu může být dalším řešením volba vozidel na zemní plyn (CNG). Jedná se o vyspělou technologii, kterou  Renault Trucks nabízí již téměř 20 let. V současné době jsou k dispozici dvě verze D WIDE CNG 320 k: 18 nebo 19t v konfiguraci 4x2 nebo 6x2*4. Vozidla na CNG mají dojezd až 800 km a naplnění nádrží trvá jen několik minut díky konektorům kompatibilním s NGV1 a NGV2. Při použití plynu vytvořeného z domovního odpadu nebo bioplynu lze snížit emise CO2 až o -70 %.

Renault Trucks D CNG

Další informace o jízdě na CNG

Řízení nákladních vozidel na CNG

Přečtěte si článek

Transporty Houtch

Přečtěte si článek

Mnohem více než 100% elektrická nákladní vozidla: globální nabídka

 

Renault Trucks byl prvním výrobcem, který uvedl na trh elektrická nákladní vozidla jako standard. S více než deseti lety ověřených zkušeností naše síť nabízel lehká užitková elektrická vozidla. Například Renault Trucks Maxity v elektrické verzi se začal prodávat v roce 2010.

Renault Trucks také věnoval významnou část svého výzkumu vývoji elektrických vozidel střední a vysoké tonáže, prováděl testování v reálných podmínkách a zavedl komplexní podporu pro zákazníky. Naši odborníci s vámi spolupracují po celou dobu vašeho energetického přechodu. Rozumíme úskalím spojeným s adaptací podniku na nové palivové technologie a dokážeme vyhodnotit nejlepší strukturu vozového parku podle vašeho provozu. Naše týmy vás provedou od průzkumu vašeho vozového parku a požadavků na přepravní trasy a omezení až po ukončení provozu vašich nákladních vozidel. Toho dosáhneme prostřednictvím analýz, služeb, doporučení z hlediska dobíjecí infrastruktury, finančních nástrojů a řešení přepravy. Úroveň podpory, kterou poskytujeme, se nemění bez ohledu na počet vozidel, která provozujete. Jsme zde, abychom vás při tomto přechodu podpořili, od řízení projektu až po provoz a sledování výkonnosti vašeho vozového parku. Podpoříme vás také při každodenním používání vašich nákladních vozidel (instalace dobíjecí infrastruktury, optimalizace spotřeby paliva atd.).

Od roku 2019 nabízíme 100% elektrický pohon u našich modelových řad Renault Trucks Master, D a D WIDE, které pokrývají vaše požadavky v rozsahu od 3,1 do 26 tun. Jedná se o nejširší řadu na trhu, co se týče nabídky vozidel, a pokrývá většinu aplikací.

Naše elektrická vozidla jsou vyráběna ve výrobním závodě v Blainville ve Francii. Jsou spolehlivá nákladově efektivní a vhodná pro městskou distribuci, svoz komunálního odpadu nebo činnosti spojené s dodávkami na staveniště. Brzy bude k dispozici i pro stavebnictví, nákladní dopravu a dokonce i pro dálkové aplikace.

Renault Trucks se zavázal k udržitelnější přepravě zboží ve prospěch vašeho podnikání a životního prostředí. Seznamte se s naší aktuální nabídkou100% elektrických dopravních řešení.

Renault Trucks D E-Tech

Zjistěte, jak přejít na elektrická nákladní vozidla

Řízení elektrických nákladních vozidel

Přečtěte si článek

Jak financovat elektrické nákladní vozidlo?

Přečtěte si článek

Renault Trucks přináší způsoby, jak zvýšit vaši profitabilitu

Renault Trucks navrhuje vozidla pro udržitelnou nákladní dopravu, která vám zaručí profitabilitu. Díky našim znalostem a odhodlání snižovat spotřebu fosilních paliv vyvíjí Renault Trucks vozidla poháněná alternativními palivy. Využíváme podpory naší mateřské skupiny Volvo Group a jsme schopni vám nabídnout vozidla, která jsou spolehlivá, efektivní a ziskové. Důkazem odhodlání k energetické transformaci je vytvoření vlastní divize skupiny: Volvo Energy. Volvo Energy je zodpovědná za poskytování nových, použitých neborepasovaných baterií a řešení pro nabíjení elektrických vozidel. Kromě toho Volvo Energy navázala partnerství s hlavními hráči v oboru s cílem vyvinout palivové články a baterie, které nám umožní nabízet stále účinnější elektrická vozidla bez negativního dopadu na profitabilitu.

renault trucks services

Snižte svůj dopad na životní prostředí a zároveň snižte své celkové náklady na vlastnictví.

Renault Trucks je zde, aby vás podpořil komplexní nabídkou zaměřenou na elektrická vozidla a poskytl vám řešení dekarbonizace vašeho podniku na klíč.

Přechod vozového parku na dekarbonizovaná vozidla by neměl být improvizovaný. Pro bezproblémový přechod je nezbytná odborná podpora. Stejně jako u každé nové technologie i přechod na alternativní palivo někdy vyžaduje změnu přístupu k vašim přepravním trasám a k vašemu podnikání v širším slova smyslu. Z dlouhodobého hlediska se však vaše celkové náklady na vlastnictví (TCO) budou blížit nákladům na vozidla s naftovým motorem, avšak s mnoha dalšími výhodami:

  • Snížení uhlíkové stopy
  • Přístup do nízkoemisních zón (LEZ), které se v centrech měst stále více rozšiřují.
  • Lepší ekologické reference vaší společnosti pro vaše zákazníky a partnery.
  • Snížení fluktuace řidičů díky jízdnímu komfortu elektrických vozidel.

Pokud se chcete dozvědět více o alternativních palivech nebo o naší nabídce elektrických užitkových vozidel, neváhejte nás kontaktovat.

KONTAKTOVAT RENAULT TRUCKS

Odesláním tohoto formuláře souhlasím s tím, že zadané informace bude Renault Trucks ukládat a budou použity jako součást žádosti o informace o tomto vozidle. Mé údaje mohou být poskytnuty také partnerům a síti Renault Trucks za účelem vyřízení mé žádosti.
Set canonical URL
Off