Dopravní řešení

Naše vize alternativních energií pro nákladní vozidla

2min
p041753

Dekarbonizace dopravy jako řešení klimatických změn

Nákladní vozidla mají ve společnosti zásadní roli, zejména v potravinovém řetězci a při přepravě nezbytného zboží. Celosvětová poptávka po dopravě však musí být vyvážena udržitelnými řešeními.

Povinnost nákladních vozidel plnit emisní normy je o několik let napřed v porovnání s osobními automobily. Emise pevných částic, NOx a všech dalších znečišťujících látek se podařilo snížit téměř na nulu, zejména v rámci současné normy Euro 6 step D. Nahrazení vozidel staré generace novějšími vozidly je hybnou silou, které přispívá k menšímu znečišťování ovzduší.

Boj proti globálnímu oteplování a snižování emisí skleníkových plynů se staly hlavním tématem. Snižování emisí CO2 je novou prioritou našeho průmyslu.

V současné době neexistuje dokonalá alternativa, která by účinně nahradila naftu ve všech aplikacích a na všech trzích. Jsme přesvědčeni, že se elektromobilita  stane ve střednědobém až dlouhodobém horizontu (2040) novou normou. Proto dnes navrhujeme a nabízíme našim zákazníkům nejlepší dopravní řešení, přizpůsobené jejich činnosti, s co nejefektivnější energií z hlediska výkonu, ale i dopadu na životní prostředí.

Nafta jako palivo zůstává dobrou odpovědí na potřeby dopravního průmyslu, zejména pro regionální a mezinárodní přepravu, pro kterou zůstane dominantním palivem po mnoho let. 

Nejlepším řešením, jak snížit ekologickou stopu dálkové dopravy, je nadále se zaměřovat na snižování spotřeby paliva. Další snižování emisí CO2 podpoří i biopaliva nové generace, zejména syntetická  paliva (HVO, XTL...).

Na kratší vzdálenosti nebo jízdu v městských oblastech představuje stlačený zemní plyn - CNG - ideální odpověď na výzvy dopravního průmyslu. Přispívá ke zlepšení kvality ovzduší ve městech a je osvědčeným řešením. Zemní plyn však zůstává přechodnou energií, protože společnost očekává průlom v oblasti emisí ve srovnání s naftou. 

Konečné dopravní řešení pro městské oblasti musí dosáhnout nulových emisí. Elektromobilita je rozhodně tímto řešením pro městský provoz a od roku 2025 má být povinná. Díky více než 10 letům rozsáhlého vývoje a spolupráce se zákazníky v této oblasti a sériové výrobě od začátku roku 2020 je Renault Trucks připraven učinit z elektrických nákladních vozidel nový standard pro města.

 

Seznamte se s našimi 100% elektrickými vozidly

Renault Trucks Master E-Tech

Renault Trucks D E-Tech

Renault Trucks D WIDE E-Tech

Stáhněte si naši bílou knihu a získejte průvodce pro hladkou dekarbonizaci vašeho vozového parku

Set canonical URL
Off