Služby

Údaje k provádění technických prohlídek

renault trucks T

Pro získání přístupu k údajům k provádění technických prohlídek nákladních vozidel Renault Trucks (dle vyhlášky č. 211/2018 Sb.) je nutné kontaktovat Support Periodic Technical Inspection - Renault Trucks pomocí emailu PTI@renault-trucks.com

Zde budete požádáni o kontaktní údaje a zaregistrováni do systému Renault Trucks PTI.

Kontakty

V případě potřeby můžete kontaktovat naše oddělení technické podpory:

Tomáš Hampl,tomas.hampl@renault-trucks.com, tel.: 720 800 074

Set canonical URL
Off