Postoupení práv – Používání fotografií a/nebo videí sdílených na sociálních sítích

Off

Na sociálních sítích jste sdíleli fotografii, video nebo jiný obsah (dále jen "uživatelský obsah"). Značka Renault Trucks si přeje použít "uživatelský obsah" pro komunikační a marketingové účely (zejména na našich webových stránkách).

Pokud odpovíte na naši výzvu ke sdílení svého uživatelského obsahu s hashtagem #YESRENAULTTRUCKS, souhlasíte s tím, aby značka Renault Trucks použila váš "uživatelský obsah" v souladu s níže uvedenými podmínkami:

  • Udělujete značce Renault Trucks právo reprezentovat, reprodukovat, upravovat a obecněji distribuovat a používat váš "uživatelský obsah" zveřejněný na Instagramu, Facebooku a Twitteru, jakož i vaše údaje o sociálních médiích, ID sociálních médií, profilový obrázek, popisky a informace o poloze, které jste případně vložili do svého obsahu ("uživatelský obsah").
  • Renault Trucks neposkytuje žádnou kompenzaci za použití "uživatelského obsahu".
  • Renault Trucks má oprávnění používat "uživatelský obsah" v tištěné i digitální podobě, včetně zveřejnění na webových stránkách Renault Trucks nebo v jiných digitálních kanálech.
  • Pokud váš příspěvek obsahuje závazek nebo svědectví ve prospěch našich produktů a služeb, dále potvrzujete, že je pravdivým vyjádřením vašeho přesvědčení založeného na skutečném používání produktů Renault Trucks a že jeho zveřejnění bylo z vaší strany zcela bezplatné a bez jakékoli další kompenzace.
  • Potvrzujete a berete na vědomí, že: (i) jste vlastníkem všech práv spojených s "uživatelským obsahem" a/nebo že jakákoli osoba, která má prospěch z jakýchkoli práv duševního vlastnictví nebo osobnostních práv spojených s "uživatelským obsahem", vás zmocnila k udělení práv uvedených v tomto dokumentu; (ii) použitím vašeho "uživatelského obsahu" značka Renault Trucks neporuší žádný zákon ani práva třetích stran. Značka Renault Trucks je oprávněna sdělit vaši totožnost jakékoli třetí straně, která tvrdí, že "uživatelský obsah" porušuje její práva; (iii) vlastníte oprávnění vztahující se k obrazovým právům osob vystupujících na fotografiích. 
  • Renault Trucks má právo používat "uživatelský obsah" po dobu 5 let. Po uplynutí této doby se právo na používání obnovuje na základě tiché dohody na 1 rok. Kterákoli strana může tento souhlas vypovědět. Od data odvolání souhlasu přestane  Renault Trucks obrazový materiál používat pro zveřejňování nových dokumentů. K vyřazení "uživatelského obsahu" z databáze je nutná přiměřená prodleva z administrativních důvodů. Jakákoli publikace jakéhokoli druhu, která obsahuje "uživatelský obsah" před datem odvolání souhlasu, bude nadále používána.

Toto postoupení práv se řídí francouzským právem a případné spory z něj vyplývající podléhají výlučné pravomoci soudu v Lyonu.

Výpověď zašlete e-mailem (contact_comj@renault-trucks.com) nebo doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí na adresu: Service Juridique, 99 Route de Lyon, Boîte TER A60 2 10, 69806 Saint Priest CEDEX, Francie.

Tímto potvrzujete, že jste byli informováni v souladu s nařízením (zákon z 6. ledna 1978 a GDPR) o právu na přístup k osobním údajům a právu požadovat opravu osobních údajů sdělených Renault Trucks. Uplatnění těchto práv se provádí online nebo poštou (- AB Volvo - Att : Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, - SE-405 08 Göteborg, Švédsko).

Podmínky tohoto postoupení práv mohou být Renault Trucks čas od času aktualizovány: před udělením souhlasu je prosím zkontrolujte pokaždé, když Renault Trucks použije váš uživatelský obsah.

Tímto udělujete souhlas s použitím vaší fotografie a/nebo videa značkou Renault Trucks v souladu s výše uvedenými podmínkami a pro výše uvedené účely.