Článek

Pronájem elektrických nákladních vozidel je pohodlný, ekologický a efektivní z hlediska nákladů

Zelené energie

3min
Renault Trucks E-Tech range

Jean Francesco Hächler je Country Managerem  Renault Trucks Financial Services, který nabízí zákazníkům Renault Trucks širokou řadu leasingových řešení přinášející výhody z hlediska rozpočtu a provozu.

Žiji a pracuji v Zurichu, jednom ze světových bankovních a finančních center. Stejně jako v ostatních částech Švýcarska se městská doprava i v mém městě posouvá směrem k elektrické mobilitě. Cílem je zlepšení kvality života v centrech měst a snížení celkových emisí CO2. Osobně vítám tento trend směrem k čistším, energeticky efektivnějším a tišším dopravním řešením, která jsou kompatibilní s energií z obnovitelných zdrojů. 

 

Prostřednictvím elektrických vozidel financuji ekologickou mobilitu
 

Moje práce v Renault Trucks Financial Services spočívá v přípravě nabídek financování pro společnosti, které chtějí do svého vozového parku začlenit jedno nebo více elektrických nákladních vozidel. Téměř vždy doporučuji leasing, spíše než přímý nákup. Vzhledem k celkovým nákladům na provoz elektrických nákladních vozidel, má leasing mnohem větší finanční smysl. Jaké jsou tedy výhody pro zákazníky Renault Trucks Financial Services *? Jediné, co musí udělat, je jezdit s vozidlem, my se postaráme se o vše ostatní! Stručně řečeno, Renault Trucks se stará o údržbu. Pokud dojde k sebemenšímu problému s  vozidlem, postará se o něj a uvede ho co nejrychleji zpět do provozu: to je skutečný klid. 

 

Elektromobilita se stává klíčem k získání nových zakázek 

 

Dopravci, kteří používají elektrické nákladní vozidla, mohou těžit z finančních výhod. Zvyšují svoji image, protože elektromobilita je považována za stále důležitější ve všech průmyslových odvětvích a stává se klíčem k získání nových zakázek. Neplatí se žádná silniční daň. Například ve Švýcarsku jsou elektrická nákladní vozidla zcela osvobozena od silniční daně, což znamená úsporu 20 000 CHF (18 980 EUR) za nákladní vozidlo, které najede 35 000 km ročně.

To byl jistě jeden z rozhodujících faktorů společnosti Carlsberg , která v únoru podepsala smlouvu s Renault Trucks o nákupu 20 vozidel D Wide Z.E. 26t. Tato 100% elektrická vozidla budou provozována švýcarskou dceřinou společností Carlsberg, pivovarem Feldschlösschen.  Tato vozidla denně najedou 100 až 200 kilometrů, aby zásobili zákazníky pivovaru prostřednictvím svých 15 logistických center. Osobně jsem velmi hrdý na to, že jsem se mohl podílet na zajištění financování této historické objednávky. 

*Renault Trucks Financial Services nabízí finanční a pojišťovací služby a je dceřinou společností  Volvo Group

 

Profil

Jean Francesco Hächler, country manager a specialista na leasingové transakce, je držitelem titulu Master of Corporate Finance z Univerzity aplikovaných věd a umění v Lucernu. Svoji kariéru zahájil ve společnosti Credit Suisse v roce 2001. Poté, co strávil šest let ve společnosti Xerox Leasing, nastoupil v roce 2017 do Renault Trucks Finance. Mezi své úspěchy řadí zajištění nabídky financování, která přispěla k nákupu 20 vozidel Renault Trucks D Wide Z.E. 26 t  společností Carlsberg Group.

Jean Francesco Hachler
Set canonical URL
Off