Tisková zpráva

OBCHODNÍ VÝSLEDKY 2020

Bruno Blin

RENAULT TRUCKS SI UDRŽEL SVOJI POZICI A ZŮSTAL PO BOKU SVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

V roce 2020 poznamenaném bezprecedentní zdravotní krizí bylo prioritou značky Renault Trucks zachovat aktivity svých zákazníků. Více než 90% prodejních a servisních míst Renault Trucks tak zůstalo pro zákazníky a jejich vozidla během pandemie v provozu. V této komplikované době si Renault Trucks i přes pokles objemu udržel svůj podíl na trhu s celkovým počtem 41 117 fakturovaných vozidel, Pozitivní fakt představoval pro Renault Trucks 12% nárůst objednávek v porovnání s předchozím rokem.

Více než 90 % prodejních a servisních míst Renault Trucks zůstalo v průběhu pandemie v provozu

Značka Renault Truck uzavřela 18. března 2020 své čtyři francouzské výrobní závody z důvodu ochrany bezpečnosti zaměstnanců. Výroba se postupně obnovila od 23. dubna 2020.

Prioritou Renault Trucks v roce 2020 však bylo zůstat po boku svých zákazníků a podpořit je v jejich aktivitách, které byly pro společnost během krize naprosto zásadní. Během březnového lockdownu byl Renault Trucks schopen zajistit více než 90% provozuschopnost své prodejní a servisní sítě po celém světě, a to díky zavedení nejpřísnějších pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.  

Nižší počet fakturací, vyšší příjem objednávek

Situace s koronavirovou pandemií a následná hospodářská krize měly v roce 2020 silný dopad na trh těžkých nákladních vozidel. Objem fakturací značky Renault Trucks v loňském roce sledoval tržní trend a dosáhl 41 117 vozidel, což je pokles o 24% v porovnání s rokem 2019.

Rozdělení fakturací:

Evropa (kromě Francie): 19 019 fakturovaných vozidel

Francie: 17 937 fakturovaných vozidel

Ostatní země: 4 161 fakturovaných vozidel

Rozdělení fakturací podle segmentu:

Těžká a střední řada: 26 246 fakturovaných vozidel

Užitková vozidla: 14 871 fakturovaných vozidel

Za zmínku stojí pozitivní ukazatel roku 2020, kdy Renault Trucks zaznamenal 12% nárůst objednávek v porovnání s rokem 2019.

Stabilní tržní podíl v Evropě, nesporný lídr ve Francii

Renault Trucks si udržel svoji pozici na turbulentním evropském trhu díky zřízení samostatné organizační struktury a díky vytváření flexibilních nabídek, které se v době krize přizpůsobovaly potřebám zákazníků.

Na evropském trhu v segmentu vozidel nad 6 tun zaznamenal francouzský výrobce v roce 2020 stabilní tržní podíl 8,5%. V segmentu vozidel nad 16 tun zůstal tržní podíl beze změn 8,8%, zatímco v segmentu vozidel střední řady (6-16 tun) vzrostl tržní podíl o 0,3 procentního bodu na 6,6%.

Ve Francii na svém domácím trhu zůstává Renault Trucks nesporným lídrem v segmentu vozidel nad 6 tun s tržním podílem 28,3%, což je nárůst o 0,6 procentního bodu.

V posledním čtvrtletí roku 2020 Renault Trucks zaznamenal pozitivní ukazatel v podobě 40% nárůstu objednávek ve srovnání s předchozím rokem (Q4 2020 vs Q4 2019)

16% nárůst objemů v mezinárodním měřítku

V mezinárodním měřítku zaznamenala značka Renault Trucks 16% nárůst objemu fakturovaných vozidel.

Rok 2020 výrazně ovlivnilo silné oživení situace v Alžírsku, které je pro Renault Trucks historickým trhem. 1100 fakturovaných vozidel představuje nárůst o 80% ve srovnání s rokem 2019. Díky svému montážnímu závodu v Meftahu si francouzský výrobce na alžírském trhu upevňuje vedoucí postavení s podílem 47,8% mezi evropskými výrobci vozidel nad 16 tun.

Na dynamickém tureckém trhu Renault Trucks zaznamenal velmi silný nárůst objemu fakturovaných vozidel a to ze 640 vozidel v roce 2019 na 1 061 v roce 2020.

Je třeba zmínit také dobré výsledky v subsaharské Africe, kde Renault Trucks nabízí řadu speciálních ojetých vozidel (Renault Trucks T X-Port a T X-64, nákladní vozidla přestavěná v továrně pro ojetá vozidla Used Trucks Factory). Renault Trucks na těchto trzích nabízí dále speciální edici vozidel modelové řady K se zvýšenou bezpečností s názvem Renault Trucks K Safety Edition.

Rekordní objemy ojetých vozidel vzrostly o 9%

Ojetá vozidla představují pro Renault Trucks strategickou oblast činnosti. Kroky, které výrobce podnikl v souvislosti se specifikací nových nákladních vozidel (s ohledem na jejich budoucí příchod na trh ojetých vozidel), opatření přijatá během koronavirové pandemie, která se týkala flexibility financování, snadného přerušení smluv atd. umožnil značce dosáhnout v roce 2020 dobrých výsledků. Renault Trucks zaznamenal skutečně rekordní objem 10 308 fakturovaných ojetých vozidel, což představuje 9% nárůst ve srovnání s rokem 2019.

Renault Trucks zvýšil úroveň penetrace servisních smluv pro ojetá vozidla v porovnání s rokem 2019 o 4 procentní body na 28%. V roce 2020 vzrostli počet ojetých nákladních vozidel prodaných se smlouvou Selection o 25%.

Jedinečná pozice na trhu ojetých nákladních vozidel

Renault Trucks přijímá zcela inovativní přístup k trhu ojetých vozidel. Tato strategie je na trhu jedinečná a je založena na recyklaci.

Nejlepším příkladem je specializovaná továrna značky pro renovaci ojetých nákladních vozidel Used Trucks Factory, která je součástí výrobního závodu v Bourg-en-Bresse. Transformační procesy, které zde probíhají, jsou předmětem specifických studií zaměřených na výzkum a vývoj. Z hlediska průmyslového výrobního procesu a kontroly kvality splňují stejně vysoké standardy jako ty, které se používají při výrobě nových vozidel. V roce 2020 bylo v továrně Used Trucks přestavěno 500 vozidel a v letošním roce byly uvedeny na trh další modely z této továrny, například Renault Trucks T X-64, vozidlo určené pro africké a blízkovýchodní trhy.

Značka Renault Trucks rovněž provádí implementaci vlastní recyklace a opětovného použití dílů pro nákladní vozidla prostřednictvím Indra Automobile Recycling. Tento projekt byl schválen francouzskou agenturou pro životní prostředí ADEME.

Renault Trucks je skutečný průkopník ve svém přístupu k ojetým vozidlům, kdy transformuje aktivity a nákupní návyky a současně zrychluje přechod na oběhové hospodářství.

Renault Trucks pokračuje v investicích do elektromobility

Renault Trucks má ambiciózní cíle na poli elektromobility z hlediska objemu. Výrobce oznámil, že do roku 2025 budou elektrická vozidla představovat 10% jeho objemu prodaných vozidel a do roku 2030 pak 35%. Konečným cílem je nabídnout do roku 2040 100% svých vozidel bez fosilních paliv.

Francouzská značka vynakládá významné investice pro dosažení tohoto cíle. V březnu 2020 zahájila sériovou výrobu své druhé generace elektrických vozidel v závodě Blainville-sur-Orne a nyní se může pochlubit nejširší nabídkou elektrických vozidel na trhu. Modely Renault Trucks D Z.E., D Wide Z.E. a Master Z.E. představují kompletní řadu od 3,1 do 26 tun a splňují požadavky při rozvážce, distribuci zboží nebo svozu odpadu v rámci měst.

Renault Trucks zřídil novou prodejní organizaci zaměřenou na elektromobilitu, aby podpořil a pomohl svým zákazníkům při přechodu k elektromobilitě.

Renault Trucks současně pokračuje v investicích do rozšiřování elektrifikace své kompletní modelové řady. Počínaje rokem 2023 bude elektrická řada vozidel zastoupena v každém segmentu: distribučním, stavebním i dálkovém.