Tisková zpráva

Obchodní výsledky Renault Trucks 2022: energetická transformace podpořena dobrými výsledky

CZ_Obchodní výsledky

Renault Trucks uzavřel rok 2022 s celkovým objemem 58 967 fakturovaných vozidel, což představuje nárůst o 15 %. Na turbulentním evropském trhu, který poznamenaly výpadky v dodavatelské řetězci, posílil výrobce svoji pozici v segmentu nad 16 tun s tržním podílem 9,4 %, což představuje nárůst o 0,6procentního bodu. V oblasti elektromobility, upevnil Renault Trucks své postavení v Evropě s tržním podílem 24,2 % v segmentu středně těžkých a těžkých elektrických nákladních vozidel (MHDV). Na domácím trhu si výrobce udržel dominantní postavení s tržním podílem 29,4 % v segmentu vozidel nad 16 tun a tržním podílem 75 % na trhu elektrických vozidel (MHDV). Tyto solidní výsledky umožňují značce Renault Trucks pokračovat v energetické transformaci.

Fakturovaná vozidla Renault Trucks v roce 2022: nárůst 15 %, celkový počet fakturovaných vozidel 58 967:

Rozdělení podle oblastí: Evropa: 52 160 fakturovaných vozidel (+13 %)

Ostatní země: 6 807 fakturovaných vozidel (+24 %)

Rozdělení podle segmentu: Těžká a střední řada: 39 318 fakturovaných vozidel (+17 %)

Užitková vozidla: 19 649 fakturovaných vozidel (+10 %)

 

Nárůst výsledků v Evropě a prudké zrychlení dekarbonizace dopravy
  • Nárůst tržního podílu téměř ve všech evropských zemích

V Evropě (EU 28), v segmentu vozidel nad 16 tun, zaznamenal Renault Trucks nárůst registrací v 19 zemích s celkovým tržním podílem 9,4 %, což představuje nárůst o 0,6procentního bodu.

V segmentu 6 až 16 tun výrobce ztratil 0,3procentního bodu a jeho tržní podíl představuje 7 %.

V segmentu středně těžké a těžké řady zaznamenal Renault Trucks výrazný nárůst v několika evropských zemích včetně východní zóny, která zahrnuje Bulharsko, Rumunsko, Ukrajinu a Maďarsko (+41 %; 1 967 vozidel) nebo v Německu (+40 %; 1 024 vozidel). Ve Francii si Renault Trucks upevnil své dominantní postavení s tržním podílem 29,4 %.

K výraznému růstu došlo také na trhu užitkových vozidel, zejména v Belgii (+23 %; 1 763 vozidel) a ve Spojeném království a Irsku (+22 %; 3 108 vozidel).

  • Zrychlení přechodu na elektromobilitu

Rok 2022 byl pro značku Renault Trucks bezpochyby rokem dekarbonizované mobility. Jednak otevřením montážní linky pro nákladní kola Kleuster v závodě v Lyonu, která umožňuje efektivnější distribuci na poslední míli, ale i výrobou středně těžké řady elektrických vozidel v závodě Renault Trucks v Blainville-sur-Orne, z jehož montážní linky sjelo už 1000 vozidel, čímž se výrobce etabloval jako klíčový hráč v oblasti elektrické mobility.

Důkazem toho je, že Renault Trucks v roce 2022 dosáhl v Evropě podílu registrací 24,2 %   v segmentu středně těžkých elektrických vozidel a fakturoval 379 vozidel Renault Trucks D E-Tech a D Wide E-Tech. Ve Francii zůstává Renault Trucks nesporným lídrem v oblasti elektromobility se 75% podílem na trhu středně těžkých elektrických vozidel.

V roce 2022 Renault Trucks fakturoval 268 elektrických užitkových vozidel Renault Trucks Master E-Tech.

V uplynulém roce vložilo mnoho dopravních společností a místních samospráv důvěru do značky Renault Trucks, aby jim pomohla při přechodu na elektrická vozidla, jako například společnost XPO ve Francii, která oznámila objednávku 100 elektrických vozidel této značky, španělské město Barcelona, které si pořídilo 73 elektrických nákladních vozidel Renault Trucks pro svoz odpadu a čištění ulic, Coca-Cola, která v Belgii provozuje 30 elektrických vozidel Renault Trucks pro dodávky na poslední míli svým zákazníkům anebo společnost Sepur, která právě uvedla do provozu 18 vozidel Renault Trucks D Wide E-Tech pro svoz komunálního odpadu pro celý 13. pařížský obvod.

Elektrická vozidla zákazníků Renault Trucks již ujela celkem 4 miliony km, což odpovídá úspoře 3 200 tun CO2.

Tento trend bude pokračovat i v roce 2023, protože Renault Trucks zaregistroval v roce 2022 více než 1 700 objednávek na elektrická vozidla. Na konci roku 2023 zahájí výrobce ve svém závodě v Bourg-en-Bresse také výrobu těžkých elektrických vozidel, Renault Trucks T E-Tech pro regionální distribuci a Renault Trucks C E-Tech pro městskou výstavbu.

Příchod 100% elektrické těžké řady Renault Trucks v roce 2023 znamená pro výrobce významný krok vpřed ve prospěch dekarbonizace silniční nákladní dopravy. Renault Trucks je nyní jedinou značkou, která nabízí komplexní řešení elektromobility pro různá použití: od nákladního kola s hmotností 650 kg až po 44 t elektrické tahače a stavební vozidla. Tato elektrická vozidla jsou součástí kompletního ekosystému pro dekarbonizaci dopravy, který navrhuje Renault Trucks a který má podobu na míru šité podpory dopravcům při jejich energetické transformaci od prvního záměru dekarbonizovat svůj vozový park: od analýzy a vyhodnocení potřeb až po implementaci a monitorování provozu.

Renault Trucks pokračuje ve své ambici, aby do roku 2030 tvořila elektrická vozidla 50 % prodaných objem.

Rekordní rok na mezinárodních trzích

Mezinárodní prodeje Renault Trucks nadále rostou a v porovnání s rokem 2021 se zvýšily o 24 %, což představuje 6 807 vozidel. Francouzský výrobce posílil svoji pozici ve většině zemí regionu, například v Indonésii (10 %), Chile (5,7 %) a v mnoha afrických zemích. Renault Trucks rovněž zaznamenal rekordní tržní podíly v Turecku (7,3 %) a v Saúdské Arábii (16 %).

Kromě objemu fakturovaných vozidel zůstala v roce 2022 na vysoké úrovni i míra spokojenosti mezinárodních zákazníků značce Renault Trucks. Zákazníci projevili loajalitu servisním místům výrobce, která zaznamenala 24% nárůst obratu prodeje náhradních dílů. Důvěra zákazníků se projevila také ve vysoké míře v penetraci servisních smluv: například v Turecku se počet smluv o údržbě zdvojnásobil a více než polovina fakturovaných vozidel v roce 2022 byla připojena ke službě Optifleet.

V tomto příznivém kontextu se ke značce Renault Trucks připojili noví partneři, aby podpořili její expanzi v Turecku, Alžírsku, Keni, Angole a Tunisku.

Renault Trucks pokračuje ve svém závazku k oběhovému hospodářství

 Pro Renault Trucks je přijetí modelu oběhového hospodářství jedním z pilířů dekarbonizace dopravního průmyslu. Prodloužením životnosti ojetého nákladního vozidla nebo jeho dílu snižuje Renault Trucks dopad na přírodní zdroje až o 80 %. Jde o model založený na třech principech: regenerovat, repasovat a recyklovat.

V roce 2022 prodloužil Renault Trucks životnost 345 vozidel z vozových parků svých zákazníků jejich repasováním ve svém Used Trucks Center v Saint-Priest. První takto repasovaný vozový park bude dopravci vrácen v polovině roku 2023, což značce Renault Trucks umožní vyhodnotit tuto činnost.  

Renault Trucks poskytl druhý život 132 ojetým nákladním vozidlům, která byla přestavěna pro nové použití v továrně na ojetá vozidla Used Trucks Factory v Bourg-en-Bresse. Tento počet vozidel, který je výrazně nižší než poptávka, vysvětluje nedostatečná dostupnost vozidel s historicky nízkou úrovní zásob (1 001 kusů) a skutečnost, že si dopravci ponechávají svá vozidla déle. Přímým důsledkem tohoto nedostatku jsou o 25 % nižší dodávky ojetých vozidel Renault Trucks v roce 2022 v porovnání s předchozím rokem.

Dosažení uhlíkové neutrality do roku 2040

Renault Trucks se zavázal urychlit dekarbonizaci svých aktivit, aby pomohl udržet nárůst globální teploty pod 1,5 °C do konce století. Cíle výrobce, stanovené v rámci Science Based Target iniciativy (SBTi), vycházejí z vědeckých údajů.

Od roku 2040 bude Renault Trucks prodávat pouze nákladní vozidla, která budou 100 % bez fosilních paliv.

Set canonical URL
Off