Tisková zpráva

OPTIFUEL LAB 3

Optifuel Lab 3
ENERGETICKÁ ÚČINNOST: OPTIFUEL LAB 3 SNIŽUJE SPOTŘEBU PALIVA O 12,5 %

ENERGETICKÁ ÚČINNOST: OPTIFUEL LAB 3 SNIŽUJE SPOTŘEBU PALIVA O 12,5 %

Renault Trucks představil výsledky svého laboratorního vozidla pro dálkovou přepravu Optifuel Lab 3, které dosáhlo 12,5% snížení spotřeby paliva ve srovnání se standardní jízdní soupravou tahač - návěs. Tohoto výsledku bylo dosaženo optimalizací aerodynamiky celé jízdní soupravy, pohonné soustavy, pneumatik a integrací prediktivní funkce asistence hospodárné jízdy a řízené spotřeby energie vozidla.

Renault Trucks pokračuje ve výzkumu zaměřeném na zlepšení energetické účinnosti svých nákladních vozidel. Projekt FALCON (Flexible and Aerodynamic Truck for Low Consumption), který byl zahájen v roce 2017, si stanovil za cíl snížit spotřebu o 13 % u celé jízdní soupravy tahače a návěsu. Tento projekt v rámci kterého spojilo své síly konsorcium partnerů v čele se značkou Renault Trucks a dále společnosti Faurecia, Michelin, Total, Fruehauf, Wezzoo, BeNomad, Styl'Monde, Polyrim, Enogia, IFPEN, École Centrale de Lyon (LMFA) a IFSTTAR, dnešní Univerzita Gustava Eiffela, vybrala francouzská investiční banka BPI France, na základě výzvy k předložení projektů 23. Meziresortního fondu FUI, pro financování z veřejných zdrojů.

V rámci tohoto projektu vzniklo laboratorní vozidlo Optifuel Lab 3. Po 18 měsících vývoje, 6 měsících testů na uzavřených okruzích a v reálném provozu a 15 500 kilometrech se Renault Trucks podařilo potvrdit své předpoklady. Výrobce zaznamenal o 12,5 % nižší spotřebu paliva ve srovnání se standardním vozidlem Renault Trucks řady T s připojeným návěsem. To představuje úsporu 3,75 litru paliva a 9,8 kg CO2 na 100 km.

 

  • Testovací cyklus

Inženýři značky Renault Trucks použili zkušební cyklus, který statisticky odpovídá dálkovému provozu a který se skládal z 68 km na regionálních silnicích a 136 km na dálnicích.

Testy laboratorního vozidla Optifuel Lab 3 tvořily jízdy na uzavřeném okruhu, veřejných silnicích a také simulace, které umožnily analyzovat a korelovat naměřené hodnoty. Paralelní testy byly provedeny s referenčním vozidlem s podobnými geometrickými a jízdními vlastnostmi jako laboratorní vozidlo (Renault Trucks T 480 s návěsem Fruehauf). Technologie vyvinuté v rámci projektu byly nejprve hodnoceny jednotlivě a poté jako celek.

Pohonné soustavy Optifuel Lab 3 a referenčního vozidla byly předem zaběhnuty, aby byla zajištěna reprezentativnost obou vozidel.

 

  • Metody měření

Vyhodnocení aerodynamického zisku

Vyhodnocení nárůstu aerodynamického odporu bylo provedeno na základě oficiální procedury regulace CO2. Měření krouticího momentu kola bylo provedeno při dvou konstantních rychlostech: nízké rychlosti (~ 15 km/h) a vysoké rychlosti (~ 90 km/h) podle zkušební sekvence definované Evropskou komisí.

Tento postup byl použit k vyhodnocení aerodynamickému zisku samotného tahače a poté celé soupravy Optifuel Lab 3.

Zlepšení odporu vzduchu bylo následně převedeno na zlepšení spotřeby paliva pomocí simulací v reprezentativním zákaznickém cyklu definovaném v projektu a poté ověřeno testy na veřejných silnicích.

 

Vyhodnocení použití pneumatik s nízkým valivým odporem

Zlepšení valivého odporu pneumatik vyvinutých pro Optifuel Lab 3 měřila společnost Michelin podle normy ISO 28580. Pneumatika se stlačuje při zatížení odpovídajícím 85 % indexu nosnosti pneumatiky na válci o ekvivalentním průměru 2 m a v uzavřeném prostoru, v němž se udržuje teplota 25 °C. Po 3 hodinách v ustáleném tepelném režimu se změří odporová síla vytvářená pneumatikou při rychlosti 80 km/h.

 

Pohonná soustava: maziva s nízkou viskozitou a Rankinův systém rekuperace tepla

Maziva s nízkou viskozitou pro motor, převodovku a nápravu, vyvinutá ve spolupráci se společností Total, snížila spotřebu paliva v hnacím ústrojí. Odpovídající nárůsty byly naměřeny na zkušební stolici pro motor a na zkušebních stolicích pro ostatní komponenty. 

Bylo také potvrzeno, že tato maziva nové generace nezpůsobují předčasné opotřebení součástí, zejména díky použití aktivace tenkého filmu (TLA).

Pokud jde o Rankinův systém rekuperace tepla, byly úspory spotřeby paliva vyhodnoceny na zkušební stolici ve spolupráci s univerzitou v Liège. Byly provedeny integrační studie pro dva typy architektury systému rekuperace tepla (výfuk a rekuperace chladicí kapaliny), který funguje na základě Rankinova termodynamického cyklu.

 

Prediktivní funkce asistence hospodárné jízdy a řízené spotřeby energie vozidla

Funkce prediktivní podpory jízdy a řízení spotřeby energie byly vyhodnoceny v reálných jízdních podmínkách na reprezentativním zákaznickém cyklu. 

Byly testovány nové optimalizované strategie adaptivního tempomatu využívající navigační data BeNomad, inteligentní strategie řízení alternátoru a nové akční členy chladicího systému, které byly porovnány se strategiemi a akčními členy používanými v sériovém vozidle.

Projekt FALCON potvrdil účinnost technologií použitých ke snížení spotřeby paliva. Práce na laboratorních vozidlech umožňuje Renault Trucks připravit technická řešení pro své budoucí produkty, zejména splnit požadavky evropských předpisů na emise CO2 u nákladních vozidel, hmotnost, rozměry a pneumatiky.

Ačkoli Optifuel Lab 3 není určen pro prodej na trhu v této podobě, nejúčinnější technologie by v budoucnu mohly být začleněny do sériových nákladních vozidel.