Tisková zpráva

Renault Trucks oznámil výstavbu nového logistického centra v Lyonu

Lyon centrum_CZ

Renault Trucks oznámil výstavbu nové budovy s pozitivní energetickou bilancí v centru svého závodu v Lyonu Saint-Priest. Nové globální distribuční centrum značky pro náhradní díly bude vybudováno na ploše 46 000 m2 a bude představovat investici ve výši 132 milionů eur. Otevření nového centra je plánováno v roce 2028.

Renault Trucks představil své plány na výstavbu nového globálního distribučního centra náhradních dílů ve svém historickém areálu v Saint-Priest na předměstí Lyonu, které v budoucnu nahradí původní distribuční centrum. Investicí v celkové výši 132 milionů eur do výstavby této nové moderní logistické platformy potvrzuje francouzský výrobce a skupina Volvo, jehož je součástí, svůj závazek k udržitelnosti výrobních zdrojů a silné místní kořeny značky Renault Trucks v metropolitní oblasti Lyonu.

Strategické přemístění a optimalizace provozu

Současné distribuční centrum, které sídlí v téměř stoleté budově ve Venissieux, nevyhovuje ekologickým a provozním požadavkům logistických činností. Po zvážení všech možností, včetně přesunu činnosti na jiné místo, se výrobce nakonec rozhodl přemístit svou logistickou platformu do areálu v Saint-Priest, kde se v současnosti nachází jeho závod na výrobu náprav. Tento závod bude přesunut do sousedního Vénissieux, blíže k závodu na výrobu motorů. Během následujících tří let budou provedeny rozsáhlé práce na přemístění logistické platformy na místo bývalého závodu, což si nejprve vyžádá demolici stávající budovy a dekontaminaci půdy.

Rekultivace tohoto průmyslového areálu proběhne v souladu se zásadou nulové artificializace půdy.

Budova, v níž bude pracovat téměř 500 zaměstnanců, bude zahrnovat flexibilní a škálovatelný sklad o rozloze 46 000 m², který bude integrovat standardní skladovací prostory, plně automatizovaný prostor určený pro drobné díly a prostor vyhrazený pro skladování akumulátorů. Budoucí distribuční centrum je navrženo tak, aby splňovalo nejpřísnější bezpečnostní normy, včetně úplného oddělení pohybu chodců, dopravní obsluhy a vozidel. Velké úsilí bude věnováno také zlepšení ergonomie a pracovního komfortu obsluhy, včetně robotizace některých operací a optimalizace skladovacích regálů. Nové postupy budou navrženy v úzké spolupráci se zaměstnanci.

V neposlední řadě budou kancelářské prostory o rozloze 4 000 m² podporovat spolupráci a zajišťovat efektivní provoz.

 

Budova bez fosilních paliv a s pozitivní spotřebou energie

Tento projekt, který dokládá závazek značky Renault Trucks dekarbonizovat své aktivity, představuje novou etapu přechodu na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Nové distribuční centrum je navrženo jako budova s pozitivní spotřebou energie. Je vybaveno fotovoltaickými panely na celé střeše a bude vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů pro pokrytí vlastních potřeb (včetně vytápění budovy, vysokozdvižných vozíků a dobíjení elektrických vozidel) i potřeb sousedních budov. 100 % bez fosilních paliv budou všechna zařízení budovy napájena touto obnovitelnou elektřinou. 

Renault Trucks se rovněž zavázal k vysazení 400 nových stromů v areálu s cílem přispět ke zlepšení biodiverzity a kvality života na pracovišti.

 

Harmonogram projektu

  • 2024: Podání žádosti o stavebního povolení
  • 2025: Přesun závodu na výrobu náprav do Vénissieux, demolice stávající budovy a dekontaminace půdy
  • 2026: Zahájení výstavby
  • Konec roku 2027: Instalace zařízení
  • Začátek roku 2028: Přesun činnosti
  • Polovina roku 2028: Provoz nového distribučního centra

 

Set canonical URL
Off