Reference

Renault Trucks C Optitrack- Francie - Transports Ferrato

Stavebnictví

6min
RENAULT TRUCKS C OPTITRACK - FRANCE - TRANSPORTS FERRATO

Christian Vinet, řídí od dubna letošního roku Renault Trucks C Optitrack a měl tak možnost otestovat výkony vozidla v různých podmínkách: na silnici, na staveništi nebo také na kluzkém povrchu. Výsledek: jedná se o dobře ovladatelné, všestranné a robustní vozidlo!

TRANSPORTS FERRATO

 

OBOR PODNIKÁNÍ: pronájem nákladních vozidel včetně řidičů pro sektory komunálních služeb a silničních staveb.

DATUM ZALOŽENÍ: 1962 v Marseille.

VOZOVÝ PARK: 55 vozidel, z toho 8 vlastních vozidel značky Renault Trucks a 4 pronajatá vozidla pro dálkovou přepravu.

POČET ZAMĚSTNANCŮ: 50

RENAULT TRUCKS C OPTITRACK - FRANCE - TRANSPORTS FERRATO

Šest hodin ráno. Několik kilometrů od Vieux Port v Marseille se Christian Vinet připravuje na svůj pracovní den u společnosti Transports Ferrato, která se zabývá pronájmem nákladních vozidel včetně řidičů pro komunální služby a silniční stavby. Denní plán: dojet do přístavu La Ciotat a naložit lopatové rypadlo určené pro staveniště, poté zamířit do lomu v Gardanne se sutí určenou k recyklaci a nakonec dovézt materiál na výstavbu silnice v severní části města. Program, během kterého bude potřeba odpojit a připojit různé návěsy pro každý úkol zvlášť. Zhruba před měsícem začal Christian Vinet jezdit s Renault Trucks C vybaveným systémem Optitrack a pohonem 4x2.

 

VOZIDLO SE PŘIZPŮSOBÍ KAŽDÉ SITUACI

„Chtěl jsem nahradit tahač s pohonem 6x4 jiným dvounápravovým vozidlem schopným přepravit 50 tun, vysvětluje Robert Ferrato. Bylo třeba, aby šlo o výkonné vozidlo, které si zároveň bude schopné poradit v různých situacích v obtížně přístupných terénech. Má očekávání byla splněna.“Christian připojil k modelu C Optitrack plošinový návěs a připravuje se na cestu do La Ciotat. „Řídím toto vozidlo už měsíc a jsem s ním velmi spokojen, protože má kvality, které jsem nečekal, zvláště ne u vozidla s pohonem 4x2! “ Christian se této profesi věnuje již 23 let. „Dříve jsem pracoval na dálnici s odtahovým vozem, poté jsem začal pracovat v přepravě u komunálních služeb. Vedle toho jsem i mechanik.“ V tuto ranní hodinu je doprava na pobřežní dálnici ještě plynulá. Aby se dostal do přístavu, musí projet starým městem, minout starý přístav, protáhnout se několika úzkými kruhovými objezdy… La Ciotat nebylo vystavěno pro provoz vozidel tohoto typu, ale Christian bez potíží dojíždí do svého cíle. Lopatové rypadlo je zaparkováno na prázdném pozemku uprostřed starých nevyužívaných skladů, pozůstatků slavných časů města La Ciotat. Přístav v současnosti nabírá nový dech díky výrobě a údržbě luxusních jachet. Během několika minut je rypadlo pevně zajištěno na plošinovém návěsu a Christian se znovu vydává na cestu. Doprava mezitím zhoustla a je tak nutné často zpomalovat, zastavovat a rozjíždět se do kopce. „Jízdní vlastnosti Renault Truck C na mě udělaly velice dobrý dojem. Díky robotizované převodovce, která je velmi dobře nastavená, je řazení rychlostních stupňů plynulé a bez cukání. Také postačuje nastavit tempomat na požadovanou rychlost a vozidlo pak zpomaluje zcela automaticky. Brzdový pedál používám velmi málo.“ Jednoduchost řízení má příznivý vliv na spotřebu paliva. „V porovnání s Renault Premium lze na stejné trase dosáhnout úspory paliva o 160 až o 180 litrů. Když řídíme s pomocí automatiky, nikdy se nedostaneme mimo zelenou zónu.“

 

 

VŠESTRANNOST DO KAŽDÉHO TERÉNU

Návrat do sídla společnosti Transports Ferrato, výměna návěsu. Christian připojuje sklápěčku naplněnou sutinami určenými k odvozu do lomu v Gardanne, nacházejícího se zhruba 40 km od Marseille. Podmínky na místě mohou být náročné: nedávno hodně pršelo a svažitý terén v lomu bude bezpochyby rozbahněný a kluzký. Tento vápencový lom dnes slouží pro recyklaci inertních odpadů z demolic budov a zemních prací na stavební materiály. Christian po příjezdu na místo navádí vozidlo k závoře. Celková hmotnost: 27 tun. Poté se spletí kluzkých svahů s velkým klesáním přesouvá k místu vykládky. „Pokud se při jízdě náročným terénem vyskytnou jakékoli potíže a pocítíme, že záď vozidla začíná prokluzovat, není třeba váhat s aktivací Optitracku systému hydrostatického pohonu na předních kolech.“ Tam kde se vozidlo s pohonem 6x4 obvykle prokluzuje a trápí se s každým metrem jízdy, model C Optitrack spolehlivě překonává překážky. „K aktivaci systému Optitrack postačuje jedno prosté tlačítko na přístrojové desce. A poté na něj mohu s klidným svědomím zapomenout, neboť systém Optitrack se při překročení rychlosti 25 km/h automaticky deaktivuje.“ Christian se tak může v klidu věnovat řízení a projíždět zatáčky a svahy správnou rychlostí. Pro vyložení svého nákladu musí vystoupat na rampu vytvořenou na haldě suti. Poté C Optitrack s úspěchem vycouval zpět nahoru na počátek cesty v lomu. „Už se mi stalo, že jsem s vozidlem zapadl a nepodařilo se mi vyjet, protože došlo k zaboření nárazníků. Model C Optitrack má větší světlou výšku a vyšší nájezdový úhel, díky čemuž projede kamkoli a to i v opravdu „hrozném“ terénu! .“

Christian Vinet

„S tímto modelem můžete i hory přenášet, nic jej nezastaví.“

Christian Vinet řidič u společnosti Transports Ferrato
ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY

Ovladatelnost C Optitrack byla podrobena zkoušce taktéž během umísťování návěsu do lakovny. Jedná se o dlouhý a náročný manévr, který si žádá minimálně tři čtvrtě hodiny. „Tyto návěsy jsou mimořádně těžké a dlouhé až 35 m. Je třeba mít na paměti, že umístění tohoto typu se provádí s přesností na centimetry. Kus dopředu, kus dozadu… a zhruba po tři čtvrtě hodině bývá spojka v jednom ohni.“ Ani tentokrát Christian neskrývá své nadšení z vlastností modelu C Optitrack. „Vozidlo vyniká neuvěřitelnou manévrovatelností, zaskočila mě plynulost rozjezdu se 4 poháněnými koly. Podařilo se mu vyprostit návěs, který byl již příliš dlouho zablokován a který měl i malé potíže s brzdami! Systém Optitrack pomáhá zadní nápravě při rozjezdu, tak aby byl plynulý a neprokluzovala spojka.“ Oko mechanika důkladně a nekompromisně analyzuje výkony vozidla. Je-li zákazník na místě, může ocenit přínosnost vozidla, které si pronajal a rozhodnout se napříště opět pro naši firmu... a nebo ne! „Na staveništích si toto vozidlo vysloužilo velmi dobrou reputaci a to v takové míře, že jsem si jej rezervoval i na příští rok.“

DURANCE GRANULATS

Společnost Durance Granulats, sídlící ve vápencovém lomu v Gardanne, se věnuje těžbě aluviálních hornin a recyklaci inertních – neznečišťujících – odpadů z demoličních a zemních prací s cílem jejich revalorizace na stavební materiály. „Naše společnost je regionálním průkopníkem v tomto oboru, zdůrazňuje, Alexandre Liegeon, manažer provozu. Každoročně v našich provozech v Gardanne a v Meyrargues přijímáme zhruba 300 000 tun inertních materiálů, jakož i velké množství odpadu ze skládek stavební suti.“ Tento trh zažívá silný růst, neboť takto recyklované materiály jsou levnější a mají lepší kvalitu než přírodní produkty. „Recyklace umožňuje zachovat tytéž vlastnosti jako u původních materiálů.“ Na točitých cestách v lomu tak pozorujeme neustávající proud kamionů přivážejících materiál k vyložení či odvážejících dokončené produkty k jejich zákazníkům. 60 % z těchto dodávek je dnes recyklováno pro „nový život“ v podobě granulátů, jejichž produkce zde pokrývá roční spotřebu 20 000 obyvatel. Tato činnost umožňuje mj. úsporu přírodních zdrojů, vyřešení problému přeplněných skládek a omezení dopadu silniční dopravy na životní prostředí podporou 100 % vytížení vozidel při cestě tam i zpět a tím omezováním počtu ujetých jalových kilometrů.

 

 

KDYŽ JDE POHODLÍ RUKU V RUCE S BEZPEČNOSTÍ A ROBUSTNOSTÍ

„Za volantem strávím denně 6 až 7 hodin a to nepočítám vykládání, nakládání a výměny návěsů,“ zdůrazňuje Christian. Díky dvojitému sklu je v kabině Renault Trucks C úplné ticho. Vše je na svém místě a všechny ovládací prvky mám při ruce. Systém Bluetooth® byl výrazně vylepšen, nyní již nezachytáváme ozvěny. Ovládání palubního počítače je intuitivní, úložné skříňky jsou prostorné, lůžko je pohodlné... Zkrátka nyní každé ráno odcházím do práce s potěšením, jsem klidnější a méně unavený. Na tachografu si můžeme nastavit upozornění na povinnou přestávku 10, 15 nebo 20 minut předtím než musíme zastavit a máme tak čas najít si místo k zaparkování.“ Pohodlí za všech okolností a v jakémkoli prostředí. „Udivila mě úroveň pohodlí v kabině usazené na vinutých pružinách v porovnání s mým starým Renaultem Premium, jehož kabina byla umístěna na vzduchových polštářích. Dokonce i ve skalnatém či bahnitém terénu zůstává kabina stabilní a měkká.“ Ocelové nárazníky, větší světlá výška, zesílená točnice..., všechny tyto prvky přispívají k vyšší bezpečnosti a spolehlivosti vozidla. Pro Roberta Ferrata je model C Optitrack v tuto chvíli bezchybný. „Chci dobře ovladatelné, výkonné a úsporné vozidlo 4x4, které bude šetrné nejen z hlediska spotřeby paliva, ale i z hlediska opotřebení pneumatik, brzd, spojky apod. Vozidlo je ještě v záběhu, ale už teď jsme s ním spokojeni a naši zákazníci si jej znovu žádají!“

PRODUKT S PŘIDANOU HODNOTOU
A SYSTÉM OPTITRACK

D

va hydraulické motory integrované do nábojů předních kol Renault Trucks C poskytují vozidlu v případě potřeby více hnací síly. Systém Optitrack lze snadno aktivovat a využít při rychlostech 0 až 25 km/h. Při překročení této rychlosti se automaticky vypíná. Systém je propojen s robotizovanou převodovkou Optidriver a je kompatibilní s hydraulickým retardérem Voith. Optitrack tak umožňuje disponovat vozidlem, které je současně všestranné, úsporné i výkonné a jehož úroveň užitečného zatížení převyšuje vozidla s pohonem všech kol. Přední nájezdový úhel Renault Trucks C Optitrack umožňuje bezpečný průjezd jakýmkoli terénem a jistotu při řešení obtížných situací.

 

The Optitrack System
Set canonical URL
Off