Smlouva o správě údajů (dma)

Off

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

jste majitelem připojených vozidel.

Poskytování těchto služeb se řídí podmínkami Smlouvy o správě údajů, které upravují způsob sběru a zpracování Vašich telematických údajů v souladu s platnými zákony.

Pro vyjádření souhlasu je třeba, abyste tuto Smlouvu podepsal.

ZMĚNA MAJITELE

V případě, že své vozidlo prodáte, máte povinnost informovat nového majitele o nutnosti podepsat tuto Smlouvu o správě údajů (DMA) se společností Renault Trucks.

Jste-li novým majitelem, máte povinnost kontaktovat autorizovaného prodejce Renault Trucks ohledně podpisu Smlouvy o správě údajů (DMA).

V obou případech kontaktujte: marketing@renault-trucks.com

 

UKONČENÍ

V případě, že si přejete Smlouvu o správě údajů (DMA) ukončit, vyplňte prosím níže uvedený formulář, podepište jej a naskenovanou kopii zašlete na email: marketing@renault-trucks.com nebo předejte vašemu obchodnímu zástupci.